Έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών ως προς το τυρί φέτα στα όρια του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Abstract
Η φέτα για την ελληνική κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο υλικό της καθημερινής μας διατροφής και είναι καθολικά συνδεδεμένη με το ευ ζην και την καλή υγεία των ανθρώπων. Επιπρόσθετα, τόσο η εμπορία της φέτας όσο και η παραγωγή της συμβάλουν σημαντικά στην ελληνική οικονομία. Κύριος στόχος της διατριβής αυτής, είναι να αναδείξουμε τα προαναφερθέντα στοιχεία καθώς επίσης και να μελετήσουμε τη συμπεριφορά του αγοραστικού κοινού/καταναλωτή του πολεοδομικού συστήματος του νομού της Αιτωλοακαρνανίας. Η διατριβή ολοκληρώθηκε με το στάδιο της ποιοτικής έρευνας και η μελέτη έγινε με βάση πρωτογενή στοιχεία. Το στάδιο της ποιοτικής έρευνας αφορά την υλοποίησή της μέσα από συζητήσεις και πληροφορίες ατόμων που προέρχονται από το χώρο της εστίασης και στην οποία έλαβαν μέρος 25 καταναλωτές.
Description
Keywords
Φέτα, Συμπεριφορά καταναλωτή, Αιτωλοακαρνανία
Citation