Δημιουργία συστήματος διαχείρισης ουρών μέσω εφαρμογής Android

Thumbnail Image
Date
Authors
Κορομπόκης, Χρίστος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης ουρών με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών με τη λιγότερη δυνατή αναμονή εντός του καταστήματος μιας υπηρεσίας όπως για παράδειγμα μιας τράπεζας. Το σύστημα που υλοποιήθηκε αποτελείται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μπορεί κάποιος να εισάγει ένα κατάστημα για την υπηρεσία που παρέχει, τον αλγόριθμο που επιλέγει ποιος θα εξυπηρετηθεί - ο οποίος υλοποιείται σε μια προσομοίωση καταστήματος- και τέλος, μια εφαρμογή για περιβάλλον Android μέσω της οποίας ο πελάτης της υπηρεσίας χρησιμοποιεί το σύστημα είτε για να μπει σε μια ουρά σε κάποιο κατάστημα που επιθυμεί είτε για να ενημερωθεί για την κατάσταση μιας ουράς στην οποία ήδη βρίσκεται. Τέλος, μέσω πειράματος και ερωτημοτολογίων έγινε μια αξιολόγηση του συστήματος αλλά και μια βολιδοσκόπιση της αγοράς για το αν προτίθεται να πληρώσει για το προϊόν αυτό.
Description
Keywords
Διαχείριση ουρών, Εξυπηρέτηση πελατών
Citation