Τα σύνθετα της Νέας Ελληνικής με το χαρακτηριστικό μη ανθρώπινο

Thumbnail Image
Date
Authors
Γκούμα, Κωνσταντίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το γένος των ονομάτων (gender) αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στον χώρο της γλωσσολογίας τόσο διαγλωσσικά, όσο και σε επίπεδο μελέτης του θέματος στις επιμέρους γλώσσες λόγω της πολυδιάστατης και πολύπλοκης φύσης αυτής της γραμματικής κατηγορίας. Η νέα ελληνική είναι τυπικό παράδειγμα γλώσσας στην οποία η απόδοση του γένους στηρίζεται εν μέρει στη σημασία αλλά και στη μορφή του ονόματος, γι’ αυτό και η συζήτηση για την απόδοσή του καθίσταται ιδιαίτερα ελκυστική. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την απόδοση του γένους στα σύνθετα της νέας ελληνικής που φέρουν το χαρακτηριστικό [- ανθρώπινο], με ποιο τρόπο αυτό καθορίζεται, ποιες διαδικασίες μπορούν να προκαλέσουν την μεταβολή του και τι αλλαγές προκαλεί το ίδιο το γένος στο μορφολογικό σύστημα της γλώσσας.
Description
Keywords
Σύνθεση, Μορφολογία, Νέα Ελληνικά, Γένος
Citation