" Παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου και μέθοδοι εκτίμησης - αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών."

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Παππά, Χριστίνα.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Abstract

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου και μέθοδοι εκτίμησης - αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών» εκπονήθηκε από την Παππά Χριστίνα που φοιτήτρια του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, στο πρώτο κεφάλαιο βλέπουμε την πορεία του σπόρου στο πέρασμα των χρόνων και τη σημαντικότητα της καλής ποιότητάς του αλλά και της σωστής σποράς. Επίσης αναλύεται η δομή και η σύσταση του σπόρου. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην σποροπαραγωγή και τις τεχνικές που έχουν επικρατήσει στη διαλογή και τη διατήρηση του σπόρου. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι νομοθεσίες που υφίστανται για την διακίνηση των σπόρων. Συνοπτικά παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του σπόρου, η διαδικασία της σποράς, η ανάπτυξη του σπόρου και κυρίως η νομοθεσία που πρέπει να πληροί και να υφίσταται κάθε σπόρος, που διατίθεται στην αγορά προς πώληση και προς χρήση, με σκοπό την καλή συνέχιση της παραγωγής προϊόντων με ίδια ή και καλύτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Κλείνοντας, αναλύεται η σημασία της καλής ποιότητας σπόρου στην αύξηση του γεωργικού και κατ’ επέκταση του εθνικού εισοδήματος.

Description

Keywords

Λαχανικά - Σπόροι - Καλλιέργεια., Σπόροι - Νόμοι και Νομοθεσία - Ελλάδα.

Citation