Αποτίμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα βασικά μεγάθη της οικονομίας

Abstract
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα κύρια μεγέθη της οικονομίας. Αρχικά γίνεται μία σύντομη αναφορά σε κάποια θεωρητικά σημεία των οικονομικών κρίσεων. Στη συνέχεια γίνεται μία ιστορική αναδρομή στις παλαιότερες οικονομικές κρίσεις και ιδιαίτερα στη μεγάλη κρίση του 1929. Επιπλέον, με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται οι αναταράξεις της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας από την εποχή της κατάρρευσης του Bretton Woods μέχρι την κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων του 2007/2008 στις ΗΠΑ και η μετάδοση της κρίσης στην Ευρωζώνη και στην ελληνική οικονομία. Η παρουσίαση των αλυσιδωτών κρίσεων της καπιταλιστικής οικονομίας συνοδεύεται από την παράθεση στατιστικών δεδομένων και συγκεντρωτικών πινάκων που τεκμηριώνουν μια πρώτη αποτίμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα βασικά μεγέθη της οικονομίας.
Description
Keywords
Οικονομική κρίση, Αποτίμηση οικονομικών μεγεθών
Citation