Πληροφοριακά συστήματα στον Ο.Σ.Ε. : τηλεδιοίκηση (Scada) Προαστιακού Σιδηροδρόμου

Thumbnail Image
Date
2022-09-30
Authors
Αγγελή, Ευαγγελία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης- τηλεδιοίκησης των Πάγιων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Οργανισμού Σιδηροδρόμου Ελλάδος (ΟΣΕ) για τα δρομολόγια που αφορούν τον προαστιακό σιδηρόδρομο. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στο σιδηρόδρομο. Δίδεται ο ορισμός του σιδηροδρόμου, οι κατηγορίες, η εξέλιξη του στη χώρα μας και τέλος περιγράφεται το βασικό μέσο του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, που είναι η ηλεκτράμαξα. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η ηλεκτρική έλξη, ώστε να γίνει χαρτογράφηση του τηλεδιοικούμενου εξοπλισμού του Υποσταθμού Έλξης που διανέμει την τάση των 25kV που απαιτείται για την κίνηση των ηλεκτραμαξών. Κατόπιν αναλύεται διεξοδικά το σύστημα το οποίο αποτελεί τον κορμό για την λήψη (inputs) και την αποστολή (outputs) των ψηφιακών σημάτων. Οι ηλεκτρονικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται και το πρωτόκολλο επικοινωνίας περιγράφονται αναλυτικά. Τέλος περιγράφεται η Γραμμή Επαφής προκειμένου να γίνει κατανοητή η μεταφορά του ρεύματος στις ηλεκτράμαξες. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η αρχιτεκτονική της τηλεδιοίκησης, μέσα από την λειτουργία του Κέντρου Ρύθμισης Έλξης, και ποιο συγκεκριμένα της Κορίνθου ώστε να παρουσιαστεί σε πραγματικές συνθήκες η λειτουργία της τηλεδιοίκησης. Το Scada αποτελεί το μέσο χειρισμού όλου του εξοπλισμού της ηλεκτροκίνησης διαμέσου των RTUs, των HMIs και των SQL servers, με την πληροφορία να ταξιδεύει διαμέσου οπτικής ίνας.
Description
Keywords
Ηλεκτρική έλξη, Γραμμή επαφής, Οπτικές ίνες, Ρελέ προστασίας, Διακοπτικό υλικό
Citation