Άνθρωπος και ζώο στο βουκολικό μυθιστόρημα του Λόγγου

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-05-23

Authors

Σκλαβενίτη, Μαρία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ιδιαίτερης σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο στον μυθιστορηματικό κόσμο του Λόγγου. Στο "Τὰ κατὰ Δάφνιν καὶ Χλόην", περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μυθιστόρημα, το ζώο βρίσκεται σε κυρίαρχη θέση. Παράλληλα η ζωολογική γνώση στον ελληνορωμαϊκό κόσμο παρουσίασε ιδιαίτερη ακμή και έτσι το μυθιστόρημα διαθέτει ένα πλούσιο υπόβαθρο για αυτό το θέμα. Για αυτόν τον λόγο παραθέτω στην αρχή της εργασίας μου μια σύντομη εισαγωγή η οποία παρουσιάζει τις πολιτισμικές διαστάσεις που το ζώο λαμβάνει στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Στο μυθιστόρημα του Λόγγου το ζώο φαίνεται να ακολουθεί την πορεία των δύο ηρώων, και όταν αυτοί βρίσκονται σε ανάγκη γονικής φροντίδας, τα ζωά είναι αυτά που αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο. Για αυτό και στο πρώτο κεφάλαιο εστιάζω στον τρόπο με τον οποίο τα ζώα ενεργούν ως γονείς για τους δύο πρωταγωνιστές. Και αργότερα όμως, όταν οι νέοι ερωτεύονται, τα ζώα εμπλέκονται άμεσα στην ανάπτυξη και εξέλιξη του ερωτικού συναισθήματος των δύο πρωταγωνιστών. Στο πλαίσιο αυτό το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο τα ζώα συνδέονται με τον έρωτα των δύο νέων, είτε ως αντικείμενα μίμησης, είτε ως δρώντα πρόσωπα. Τα ζώα στο μυθιστόρημα έχουν τόσο κεντρικό ρόλο, ώστε ακόμα και οι αναφορές σε ζωικά προϊόντα, με την μελέτη των οποίων ολοκληρώνεται η εργασία μου, έχουν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Description

Keywords

Ζώο, Αρχαίο μυθιστόρημα, Λόγγος, Οικοφεμινισμός, Φυσικό περιβάλλον, Μίμηση

Citation