Φύλο και Φύση στους Ακόλουθους Ύμνους του Καλλίμαχου : Ὕμνος εἰς Δήμητραν, Ὕμνος εἰς Ἄρτεμιν, Εἰς Λουτρὰ τῆς Παλλάδος

Thumbnail Image
Date
2022-11-25
Authors
Μανδηλαρά, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τον ρόλο της φύσης στην απεικόνιση της έμφυλης ταυτότητας των θεοτήτων Δήμητρα, Άρτεμις και Αθηνά στους ύμνους του ελληνιστικού ποιητή Καλλίμαχου. Οι προαναφερθέντες ύμνοι αξίζουν να μελετηθούν για πολλούς λόγους, αλλά ο σημαντικότερος κατά την γνώμη μου είναι η εξέταση των συμβολισμών των φυτών και δέντρων που σχετίζονται άμεσα με τις θεές, καθώς επίσης και με τις καθιερωμένες εορτές προς τιμήν τους. Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί θα εστιάσει επομένως στη συμβολική παρουσία και λειτουργία της φύσης. Ως ‘φύση’ ορίζονται τα φυσικά τοπία, τα φυτά, καθώς επίσης και τα ζώα, τα οποία κάθε φορά συνάδουν με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της εκάστοτε θεάς, και τα οποία συμβάλλουν επίσης στην προβολή αγνώστων πτυχών του χαρακτήρα τους. Το έντονο ενδιαφέρον που σημειώθηκε για την φύση την εποχή του Καλλίμαχου είναι αποτέλεσμα της συστηματικής μελέτης και έρευνας των Περιπατητικών φιλοσόφων και κυρίως του Θεόφραστου. Οι επιστημονικές παρατηρήσεις και μελέτες γύρω από την φύση και τον φυτικό κόσμο αξιοποιούνται από τον Καλλίμαχο προκειμένου να τεθούν προβληματισμοί σχετικά με ζητήματα έμφυλης ταυτότητας της κάθε θεάς. Ακόμη, τα άνθη ή τα δέντρα που απαντώνται στους ύμνους σχετίζονται άμεσα και με την εορτή στην οποία εντάσσεται κάθε φορά ο ακροατής. Τέλος, η ύπαρξη του ειδυλλιακού τοπίου ή συγκεκριμένων φυτών στους ύμνους καθιστά ακόμη πιο έντονη την σχέση των θεοτήτων με την φύση.
Description
Keywords
Θεές, Έμφυλη ταυτότητα, Τιμωρία, Λατρευτικό πλαίσιο
Citation