Ο ρόλος της επικοινωνίας στην ικανοποίηση των εργαζομένων σε ένα κλάδο/επιχείρηση

Thumbnail Image
Date
2022-05-10
Authors
Αποστολόπουλος, Δημήτριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ικανοποίηση των εργαζομένων κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιβίωση και την ανάπτυξη ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης. Το εργατικό δυναμικό είναι ίσως ο βασικότερος παραγωγικός συντελεστής των επιχειρησιακών μονάδων. Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην ικανοποίηση των εργαζομένων, είναι η ύπαρξη καλή επικοινωνίας στα πλαίσια της επιχείρησης ή του οργανισμού. Μέσω της επικοινωνίας, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες που χρειάζεται να διεκπεραιώσει κάθε άτομο του προσωπικού, γίνονται διακριτοί οι στόχοι της επιχειρήσεις και μέσω αυτής, δημιουργείται ένα θετικό κλίμα μέσα σε αυτήν. Για αυτό το λόγο, η διοίκηση κάθε επιχείρησης, χρειάζεται να βρει τα κατάλληλα μέσα και τους κατάλληλους τρόπους, ώστε η διαδικασία της επικοινωνίας να γίνεται με τον ορθό τρόπο, ώστε μέσω αυτής να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, από την πλευρά των εργαζομένων είναι σημαντικό να αισθάνονται πως μπορούν να εκφράσουν τη δική τους άποψη και να νιώσουν πως αυτά που αισθάνονται και επιθυμούν, είναι υπολογίσιμα από την επιχειρησιακή μονάδα. Γενικότερα, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται πως οι επιθυμίες τους και τα συναισθήματα του λαμβάνονται υπ’ όψιν, τότε αυξάνονται τα επίπεδα ικανοποίησης τους και γίνονται περισσότερο παραγωγικοί, αποτελεσματική και αποδοτικοί.
Description
Keywords
Ικανοποίηση εργαζομένων, Επικοινωνία, Επιχειρήσεις
Citation