Πειραματική μελέτη αντίδρασης στη φωτιά μονωτικών υλικών καλωδίων με τη μέθοδο θερμιδομετρίας κώνου

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-07-05

Authors

Λευκάτης, Αντρέας

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την αντίδραση στη φωτιά των μονωτικών υλικών καλωδίων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο θερμιδόμετρου κώνου και τα πρότυπα ISO-5660 και EN 45545-2. Σκοπός της μελέτης είναι η αποτύπωση των ιδιοτήτων των υλικών σε περίπτωση φωτιάς και η κατηγοριοποίησή τους βάσει των σχετικών προτύπων πυρασφάλειας. Η έρευνα περιλαμβάνει εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την πυροπροστασία, τη θεωρία της καύσης των στερεών υλικών και τον ρόλο των μονωτικών υλικών σε πυρκαγιές. Μέσα από τη μελέτη αυτή, αναλύονται οι βασικές παράμετροι που επηρεάζουν την καύση των υλικών, όπως ο ρυθμός έκλυσης θερμότητας, ο χρόνος ανάφλεξης, η παραγωγή καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποσκοπούν στην κατανόηση της συμπεριφοράς των μονωτικών υλικών καλωδίων κατά την καύση και στη λήψη μέτρων για την αύξηση της ασφάλειας. Τα ευρήματα της έρευνας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την επιλογή ασφαλέστερων μονωτικών υλικών, καθώς και για τη βελτίωση των υπαρχόντων προτύπων πυροπροστασίας. Η κατανόηση της θερμικής αποικοδόμησης και της παραγωγής πτητικών προϊόντων είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική καταπολέμηση των πυρκαγιών που περιλαμβάνουν μονωτικά υλικά καλωδίων.

Description

Keywords

Φωτιά, Πυρασφάλεια, Περίβλημα καλωδίων, Θερμιδόμετρο κώνου

Citation