Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Thumbnail Image
Date
2022
Authors
ΚΑΡΡΑΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Μ.12122
ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.12099
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει γενικά αποδεκτές οι αρνητικές συνέπειες των συμβατικών πηγών ενέργειας, όπως του πετρελαίου, του άνθρακα, του φυσικού αερίου, αλλά και της πυρηνικής ενέργειας, στο περιβάλλον, λόγω της εκπομπής σημαντικών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Οι υψηλές αυτές συγκεντρώσεις έχουν ως αποτέλεσμα την ένταση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Με σκοπό τον περιορισμό των ορυκτών καυσίμων ως πηγή ενέργειας και την μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, αποφασίστηκε να ληφθεί σοβαρά υπόψιν η μεγαλύτερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Μετά από χρόνια προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο και μετά την υπογραφή σημαντικών διακρατικών συμφωνιών, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν πλέον μπει στην ζωή μας και σταδιακά αντικαθιστούν τις συμβατικές σε όλο και μεγαλύτερο ποσοστό. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει ανοίξει μία νέα συζήτηση, σχετικά με τις πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ίδιων των ΑΠΕ. Στην παρούσα εργασία μελετιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που οφείλονται στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης γίνεται μία προσπάθεια να σταθμιστούν οι επιπτώσεις αυτές αναφορικά με τις συμβατικές πηγές ενέργειας για να απαντηθεί το ερώτημα αν πράγματι οι ΑΠΕ είναι η λύση που θα μας οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη και πραγματική προστασία του περιβάλλοντος.
Description
Keywords
Αιολική ενέργεια, Ηλιακή ενέργεια, Υδροηλεκτρική ενέργεια, Προστασία περιβάλλοντος
Citation