Υπολογισμός και αξιοποίηση ελάχιστων γεννητικών δέντρων (MST) για πολιτιστικούς χώρους με χρήση αυτόματης αναγνώρισης εικόνας

Thumbnail Image
Date
Authors
Καρατάσος, Θεόδωρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζεται μία νέα τεχνική, η οποία με δεδομένη μια εικόνα με σημειωμένα τα σημεία ενδιαφέροντος και τις διασυνδέσεις τους, τη μεταtρέπει αυτόματα σε γράφημα. Ακολούθως, με χρήση αλγορίθμων από τη βιβλιογραφία, υπολογίζεται το Ελάχιστο Γεννητικό Δέντρο στο γράφημα αυτό. Επιπλέον, παρουσιάζεται εφαρμογή που χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνικές με στόχο την παροχή οικονομικά αποδοτικών προτάσεων για εξασφάλιση φυσικής πρόσβασης σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και καθολική πρόσβαση στις τυχόν παρεχόμενες κινητές υπηρεσίες. Το σύνολο της εργασίας αναδεικνύει το πώς η Θεωρία Γραφημάτων μπορεί να συνεισφέρει στη σύσταση αποδοτικών λύσεων σε πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με την διαχείριση πολιτιστικών χώρων. Στη συνέχεια, παρατίθεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το πρόβλημα Εύρεσης Ελάχιστου Γεννητικού Δέντρου, παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σχεδιασμός και η ανάλυση του σχετικού αλγοριθμικού πλαισίου, που περιλαμβάνει τον αλγόριθμο αυτόματης αναγνώρισης γραφήματος που αντιστοιχεί σε πραγματική εικόνα καθώς και τον αλγόριθμο του Prim για εύρεση ελάχιστου γεννητικού δέντρου. Επιπλέον, παρουσιάζεται αναλυτικά ενδεικτική εκτέλεση της εφαρμογής (prototype) που αναπτύχθηκε για πειραματική τεκμηρίωση και αξιολόγηση (proof of concept) της ορθότητας και ακρίβειας των προτεινόμενων αλγορίθμων για την περίπτωση του χάρτη της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας. Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις.
Description
Keywords
Εφαρμογές θεωρίας γραφημάτων σε πρακτικά προβλήματα, Ελάχιστα γεννητικά δέντρα, Αναγνώριση εικόνας, Πολιτισμός, Πρόσβαση σε πολιτισμικούς χώρους
Citation