Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Thumbnail Image
Date
Authors
Κυριακούλης, Νικόλαος-Ορέστης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται τη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, τόσο από την πλευρά των ιατρών όσο και από την πλευρά των ασφαλισμένων πολιτών. Όλα τα στάδια του κύκλου ανάπτυξης του συστήματος αυτού, ονόματι «e-ασις», περιγράφονται με τη σειρά που ακολουθήθηκαν και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα κρισιμότερα σημεία. Ξεκινώντας από μια εισαγωγή στο πεδίο του προβλήματος, επεξηγώντας βασικές έννοιες και κανονισμούς και μελετώντας άλλα σχετικά συστήματα, προχωρούμε στην ανάλυση και κατόπιν στη σχεδίαση και την ανάπτυξη της εφαρμογής. Τέλος, μετά από μία αναλυτική παρουσίαση της τελευταίας, παρατίθενται τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της, καθώς και συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις της.
Description
Keywords
Διαδικτυκές εφαρμογές, Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Citation