Πληροφόρηση και εκπαίδευση μέσα από ένα σύστημα σήμανσης : μια μελέτη περίπτωσης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Thumbnail Image
Date
2009-07-06T10:14:55Z
Authors
Τσάκωνας, Ιωάννης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα δημοσίευση αφορά τις απαιτήσεις ενός εκλογικευμένου συστήματος σήμανσης, το οποίο θα πρέπει να είναι ενοποιημένο, πληροφοριακά περιεκτικό και αισθητικά ευχάριστο. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι χώροι που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσώπων, με συγκεκριμένου τύπου εργασίες και συνθήκες εκτέλεσής τους (π.χ. διαθέσιμος χρόνος). Για τον λόγο αυτό η εσωτερική σήμανση των χώρων τους είναι κριτικής σημασίας, όχι μόνο γιατί συμβάλλει στην δημιουργία μιας αξιόπιστης εικόνας του οργανισμού της βιβλιοθήκης, αλλά κυρίως γιατί υποστηρίζει την αποτελεσματική κίνηση των χρηστών της. Στην δημοσίευση γίνεται λόγος για τις προκλήσεις του περιβάλλοντος χώρου, τις κατηγορίες συστημάτων σήμανσης και τις ενέργειες των στοιχείων σήμανσης. Τέλος γίνεται παρουσίαση της προσπάθειας του προσωπικού της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών και των εξωτερικών συνεργατών της για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικής σήμανσης.
Description
Keywords
Συστήματα σήμανσης, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Εσωτερικοί χώροι, Γραφιστική
Citation