Υπολογιστική προσομοίωση ροϊκού πεδίου αέρα από στόμια κλιματισμού με γρίλλιες διαφόρων διαμορφώσεων : επίδραση μοντέλου τύρβης και θερμοκρασίας για συνθήκες ψύξης και θέρμανσης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-07-05

Authors

Παπαγιαννόπουλος, Διονύσιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, στόχος είναι η μελέτη ροής αέρα από γρίλλιες μέσα σε έναδωμάτιο συγκεκριμένων διαστάσεων, ώστε να υπολογιστούν και να αξιολογηθούν ταχαρακτηριστικά μεγέθη τους. Αυτά σχετίζονται με την κατανομή της ταχύτητας, την ανύψωση, την πτώση, το βεληνεκές, την διάχυση και την πτώση πίεσης της δέσμης αέρα. Το ανώτατο όριοτης ροής αέρα καθορίστηκε με βάση τη μέγιστη κρίσιμη ταχύτητα που εξέρχεται από τη γρίλλια(Vc = 10 m⁄s). Η περιοχή ενδιαφέροντος είναι εκείνη όπου κάποιος κάθεται με συνθήκες άνεσης, η οποία στην παρούσα μελέτη ορίστηκε αυτή με ταχύτητα αέρα V = 0.5 m⁄s. Τα μοντέλα τύρβηςπου χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη της περιοχής είναι το Realizable k-ε, το k-omega και τοSpalart Allmaras. Εκτός των άλλων, παρουσιάζονται τα μοντέλα τύρβης, οι μέθοδοιδιακριτοποίησης και ο αλγόριθμος επίλυσης των εξισώσεων. Οι διαφορές θερμοκρασίας για την θέρμανση και την ψύξη είναι ΔT = +5 °C και ΔT = −5 °C αντίστοιχα. Δοκιμάστηκαν καισυγκρίθηκαν γρίλλιες με διαφορετικά είδη σχεδιασμού και χρήσης. Οι προς μελέτη γρίλλιεςσχεδιάστηκαν στο SOLIDWORKS ενώ η υπολογιστική έρευνα και η οπτικοποίηση τωναποτελεσμάτων έγινε με το ANSYS Fluent. Για την επαλήθευση της ακρίβειας τωνπροσομοιώσεων της υπολογιστική ρευστοδυναμικής (CFD), εκνονήθηκε και αντίστοιχο πείραμααπό συνάδελφο, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη μελέτη.

Description

Keywords

Γρίλλιες, Δέσμη αέρα, Άνεση, Πεπερασμένα στοιχεία, Υπολογιστική ρευστοδυναμική

Citation