Μοντέλο διάχυσης βασισμένο σε γενετικό αλγόριθμο, με εφαρμογή σε δίκτυα FTTH

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-03-01

Authors

Κουκούλη, Μαρία-Αντωνία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Αυτή η διπλωματική εργασία παρουσιάζει μια νέα εφαρμογή των γενετικών αλγορίθμων για την πρόβλεψη της δυναμικής της τεχνολογικής διάδοσης, εστιάζοντας στις τεχνολογίες Fiber to the Home (FTTH). Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (OECD), χρησιμοποιούμε ένα γενετικό αλγόριθμο που υλοποιείται σε Python για την ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων. Η προσέγγισή μας χρησιμοποιεί ιστορικούς ρυθμούς υιοθεσίας του FTTH και διάφορες οικονομικές μετρικές ως μεταβλητές εισόδου. Για να εντοπίσουμε τις πλέον χρήσιμες οικονομικές μετρικές που επηρεάζουν τη διάδοση του FTTH, διενεργούμε μια λεπτομερή ανάλυση των συσχετίσεων μεταξύ αυτών των μεταβλητών και του ρυθμού της τεχνολογικής υιοθέτησης. Εντοπίζοντας το σημείο όπου η συσχέτιση φτάνει στο αποκορύφωμά της, καθορίζουμε τη βέλτιστη καθυστέρηση για την ενσωμάτωση των οικονομικών δεικτών στο προγνωστικό μοντέλο. Αυτό το βήμα επιτρέπει την επιλογή των ιδανικών οικονομικών μετρικών, βελτιώνοντας έτσι την ακρίβεια των προβλέψεών μας. Τα εμπειρικά μας ευρήματα δείχνουν την αποτελεσματικότητα των γενετικών αλγορίθμων στην πρόβλεψη μοντέλων τεχνολογικής διάδοσης. Τα προγνωστικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν σε αυτήν τη μελέτη εμφανίζουν υψηλή ακρίβεια, παρέχοντας αξιόλογες εισηγήσεις σχετικά με τη μελλοντική υιοθέτηση των τεχνολογιών FTTH. Αυτή η έρευνα συμβάλλει στον αυξανόμενο κορμό γνώσης σχετικά με την εφαρμογή υπολογιστικών τεχνικών για τη βελτίωση της κατανόησης των διαδικασιών τεχνολογικής διάδοσης. Εν κατακλείδι, αυτό το άρθρο αναδεικνύει την καταλληλότητα των γενετικών αλγορίθμων ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την πρόβλεψη μοντέλων τεχνολογικής διάχυσης, με επιπτώσεις που κυμαίνονται από την ενημερωμένη δημοσιονομική πολιτική μέχρι τις προόδους στον τομέα της υπολογιστικής κοινωνικής επιστήμης. Η επιτυχημένη εφαρμογή των γενετικών αλγορίθμων σε αυτό το πλαίσιο ανοίγει νέες προοπτικές για την έρευνα στον τομέα της υιοθέτησης τεχνολογίας. Μελλοντικές μελέτες μπορούν να βασιστούν σε αυτό το έργο, εξερευνώντας την εφαρμοσιμότητα των γενετικών αλγορίθμων στην πρόβλεψη της διάδοσης άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών και βελτιώνοντας τη μεθοδολογία για την αύξηση της προβλεπτικής ακρίβειας.

Description

Keywords

Γενετικοί αλγόριθμοι, Μοντέλα διάχυσης, Δίκτυα FTTH

Citation