Διερεύνηση των παραγόντων επιτυχίας της οικονομικής επίδοσης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-10-10

Authors

Χαραλαμπάκης, Παναγιώτης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση των επιχειρήσεων πέντε χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου - της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας-, τη δεκαετία 2008-2017, καλύπτοντας την περίοδο από την έναρξη της κρίσης και τον απόηχό της και των πιθανών διαφορών μεταξύ των χωρών. Τα ερευνητικά ερωτήματα επικεντρώνονται: α) στην Επίδραση του Χρέους, των Χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων και της Εξωστρέφειας στην Απόδοση των εισηγμένων επιχειρήσεων των προαναφερόμενων χωρών κατά την περίοδο 2008-2017. β) στην Επίδραση του παράγοντα «Χώρα» στην Απόδοση των επιχειρήσεων.

Description

Keywords

Απόδοση επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκός Νότος

Citation