Ψηφιακές και υπολογιστικές συντεταγμένες : προς μια ερμηνεία της εισαγωγής της ψηφιακής σχεδίασης και του υπολογιστικού σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Παπαμανώλης, Αντώνιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η νέα χιλιετία βρίσκει το πεδίο της αρχιτεκτονικής να εισέρχεται σε μια “Ψηφιακή” εποχή, την οποία μπορούμε – τηρουμένων των αναλογιών – να παραλληλίσουμε με την “Νέα Εποχή” της Βιομηχανικής Επανάστασης των αρχών του 20ου αιώνα. Η εισαγωγή του Ψηφιακού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – ως φορέα του “Ψηφιακού” - στην αρχιτεκτονική σχεδίαση και σχεδιασμό επηρεάζει όχι μόνο το “πώς” αλλά και το “τι” σχεδιάζουμε. Το γεγονός αυτό εγείρει ζητήματα τα οποία διαφεύγουν από το επίπεδο της πρακτικής και αποκτούν μια διάσταση υπαρξιακής αναζήτησης στην αρχιτεκτονική του 21ου αιώνα. Με άλλα λόγια ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( Computer Assisted Architectural Design – C.A.A.D.) δεν εξαντλείται στην διατύπωση μιας σχεδιαστικής μεθοδολογίας. Θέτει υπό αμφισβήτηση τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αρχιτεκτονική. Αυτή η “αλλαγή παραδείγματος” αποτελεί πρόκληση για τις στρατηγικές αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης. Τα νέα εργαλεία – ψηφιακά - σχεδίασης και οι νέες – υπολογιστικές - μεθοδολογίες σχεδιασμού διαμορφώνουν νέα πλαίσια διδασκαλίας. Ταυτόχρονα, οι θεωρητικές προεκτάσεις της εισαγωγής του Ψηφιακού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην αρχιτεκτονική αποτελούν πρόκληση για τις παγιωμένες προσεγγίσεις στην αρχιτεκτονική διαπαιδαγώγηση. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, αλλάζοντας το “πως” και το “τι” της αρχιτεκτονικής διαδικασίας επηρεάζει ποικιλοτρόπως το “πως” και το “τι” της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης. Αφετηρία της παρούσας έρευνας είναι οι ευρύτερες αλλαγές τις οποίες επιφέρει στο πεδίο της αρχιτεκτονικής η εισαγωγή του Ψηφιακού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Διερευνά τόσο τις ιστορικές καταβολές του C.A.A.D. όσο και το πως διαμορφώνεται το σύγχρονο πεδίο των “Ψηφιακών Αρχιτεκτονικών”. Στην συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται οι προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι στρατηγικές αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης σε ότι αφορά στην ενσωμάτωση του Ψηφιακού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πως δηλαδή η διδασκαλία C.A.A.D. διαμορφώνει τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Στόχος της έρευνας είναι η άρθρωση ενός εννοιολογικού μοντέλου το οποίο θα βοηθήσει στη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του C.A.A.D. και της αρχιτεκτονικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεδομένης της επίδρασης την οποία ασκεί ο Ψηφιακός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στην διαδικασία και στο αποτέλεσμα του σχεδιασμού, η διερεύνηση αυτή είναι κρίσιμη ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητό το πως το νέο μέσο εντάσσεται στην αρχιτεκτονική διδασκαλία. Το προτεινόμενο εννοιολογικό μοντέλο του ρόλου και της σημασίας του C.A.A.D. στην εκπαιδευτική διαδικασία, μπορεί να βοηθήσει στην κατάρτιση παιδαγωγικών προσεγγίσεων όπου το C.A.A.D. αναγνωρίζεται ως αναπόσπαστο στοιχείο μιας ευρύτερης στρατηγικής αρχιτεκτονικής διδασκαλίας.

Description

Keywords

Αρχιτεκτονική εκπαίδευση, Ψηφιακή αρχιτεκτονική, Υπολογιστικός σχεδιασμός

Citation