Εκτίμηση περιβαλλοντικής κατάστασης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων και φυσικών ραδιενεργών νουκλιδίων στα ιζήματα

Thumbnail Image
Date
2007-06-28T06:42:05Z
Authors
Βλάχος, Νικόλαος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να εκτιμήση την περιβαλλοντική κατάσταση της κεντρικής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Προσδιορίσθηκαν οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων του οργανικού άνθρακα, των φυσικών ραδιονουκλιδίων και του Cs-137. 17 δειγματοληπτικές πυρηνοληψίες που εκτελέσθηκαν σε επιλεγμένα σημεία οδήγησαν στον καθορισμό υψηλών συγκεντρώσεων των μετάλλων Zn, Fe.Σε ότι αφορά στα φυσικά ραδιονουκλίδια και το Cs-137 οι τιμές ειδικής ραδιενέργειας ήταν σχετικά υψηλές παρουσιάζοντας σαφείς κατανομές με το βάθος.
Description
Keywords
Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, Βαρέα μέταλλα, Φυσικά ραδιονουκλίδια, Θαλάσσια ιζήματα
Citation