Εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα : η μετεξέλιξη των ολιστικών νοσηλευτικών θεωριών

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Χελιώτη, Αναστασία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Εισαγωγή: Η ατομικότητα αποτελεί ένα διαχρονικό και αναφαίρετο στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης. Στον υγειονομικό κλάδο, η ολιστική φροντίδα (δίνεται σημασία στον άνθρωπο ως έμβιο ον και όχι μεμονωμένα στην πάθησή του) αποτελεί στόχο-ορόσημο για το υγειονομικό προσωπικό. Σκοπός: Η αναλυτική παρουσίαση των βασικών πτυχών της εφαρμογής της εξατομικευμένης φροντίδας στην καθημερινή νοσηλευτική πρακτική. Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν ακαδημαϊκά συγγράμματα, έγκυρες μελέτες και συναφή άρθρα που ανασύρθηκαν από επιστημονικές βάσεις δεδομένων (π.χ. PubMed, Google Scholar), έγκριτα περιοδικά (π.χ. Nature, Νοσηλευτική) και την πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη. Η δομή της εργασίας διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, ξεκινώντας από αφηγηματικά-πάγια ανασκοπικά στοιχεία και καταλήγοντας σε περιστατικά-παραδείγματα εφαρμογής. Αποτελέσματα: Έχει γραφτεί πλούσια βιβλιογραφία και έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες για το θέμα της εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Στο μέλλον, θα είναι δυνατή η σύνθεση των γνώσεων ώστε να κατευθυνθούν κατάλληλα οι ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες σε διάφορες πτυχές του θέματος. Συμπεράσματα: Η «εξατομικευμένη» φροντίδα (ΕΦ) μπορεί να βελτιώσει τα θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία των ασθενών, διατηρώντας τις βασικές ηθικές αρχές και την αξιοπρέπεια στην ανθρώπινη υπόσταση του ασθενούς.
Description
Keywords
Ατομικότητα, Εξατομικευμένη φροντίδα, Νοσηλευτές
Citation