Καθορισμός βέλτιστου μίγματος εργαζομένων με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας σε δραστηριότητες έργου

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-07-10

Authors

Τσούπρα, Σοφία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η κατανομή των ανθρώπινων πόρων σε δραστηριότητες έργου και ο χρονοπρογραμματισμός των εργασιών αυτών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας για μια επιχείρηση στη σύγχρονη πραγματικότητα. Για αυτό το λόγο κρίνονται αναγκαίες οι μέθοδοι βελτιστοποίησης, προκειμένου να μειωθεί το λειτουργικό κόστος του οργανισμού, να αξιοποιηθεί όλο το διαθέσιμο προσωπικό και να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν ο χρόνος αδράνειας των εργαζομένων. Βέβαια αυτή η κατηγορία των προβλημάτων επειδή είναι αρκετά πολύπλοκα και απαιτούν αρκετό χρόνο επίλυσης μελετώνται υπό το πρίσμα των εξελικτικών αλγορίθμων και πιο συγκεκριμένα των γενετικών. Οι τελευταίοι, που αποτελούν την πιο διαδεδομένη μορφή εξελικτικών αλγορίθμων, μιμούνται τις βασικές αρχές της Εξελικτικής Θεωρίας (μέσα από τη χρήση κατάλληλου λογισμικού) και παρέχουν βέλτιστες λύσεις σε καθημερινά προβλήματα κατανομής εργατικών πόρων σε έργα σε εύλογο χρονικό διάστημα και με αρκετά μεγάλη ευελιξία εφαρμογής. Αυτό προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε στο πλαίσιο της Διπλωματικής εργασίας εφαρμόζοντας τους εξελικτικούς αλγορίθμους για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών κατασκευής ενός μεταλλικού κτιρίου με τη χρήση του λογισμικού ExtendSim v8. Στην ουσία, ασχοληθήκαμε με τη μοντελοποίηση του υπό μελέτη συστήματος προκειμένου να εφαρμοστεί η εξελικτική βελτιστοποίηση για τον καθορισμό του βέλτιστου μίγματος χρόνων δυο ειδών εργατών οι οποίοι έχουν διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας στις δραστηριότητες του έργου με τελικό σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους εργασίας ανέγερσης της μεταλλικής κατασκευής.

Description

Keywords

Κατανομή ανθρώπινων πόρων, Χρονοπρογραμματισμός, Εξελικτική βελτιστοποίηση, Στελέχωση έργων

Citation