Διερεύνηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών σε παιδιά οικογενειών στα συγκρουσιακά διαζύγια

Thumbnail Image
Date
2022-11-11
Authors
Τσίπη, Χρυσούλα
Τζακώστα, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το διαζύγιο μεταξύ γονέων μπορεί να είναι επώδυνο για τα παιδιά. Τα παιδιά μερικές φορές αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα μετά από ένα διαζύγιο. Παραδείγματα προβλημάτων μπορεί να είναι τα εξής: συναισθηματικά προβλήματα όπως άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αίσθημα άγχους ή κατάθλιψης. Επίσης, προβλήματα συμπεριφοράς όπως επιθετικότητα, θυμός, μορφές παραβατικότητας, βανδαλισμός και χρήση ναρκωτικών. Επιπλέον, κοινωνικά προβλήματα όπως ένταση στη σχέση γονέα-παιδιού και προβλήματα με φίλους αλλά και η μείωση της σχολικής επίδοσης. Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά προβλήματα από το διαζύγιο. Μετά από ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, πολλά παιδιά τα καταφέρνουν καλά. Ωστόσο, ορισμένα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν ένα διαζύγιο μεταξύ γονέων είναι γεμάτο συγκρούσεις και βία – δηλαδή ένα συγκρουσιακό διαζύγιο - οι συνέπειες για τα παιδιά είναι συχνά πιο σοβαρές. Οι αρνητικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν στα παιδιά είναι προβλήματα πίστης, αποξένωση από τους γονείς, γονική απόρριψη και αίσθημα ευθύνης για την ευημερία του γονέα. Τα παιδιά μπορεί να αισθάνονται ότι πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στους γονείς τους. Μπορεί να απορρίψουν έναν από τους γονείς για να αποφύγουν μια εχθρική ατμόσφαιρα ή μπορεί να αισθάνονται υπεύθυνοι για την ευημερία του γονέα. Η συγκεκριμένη εργασία μελετά το πλαίσιο της διερεύνησης παιδοψυχιατρικών διαταραχών σε παιδιά οικογενειών στα συγκρουσιακά διαζύγια. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των επιπτώσεων των συγκρουσιακών διαζυγίων στην ψυχική υγεία των παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, η εργασία διακρίνεται σε οκτώ κεφάλαια: αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο η εργασία εισάγει το πλαίσιο της οικογένειας. Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μετάβαση στη θεωρητική προσέγγιση της οικογένειας που βρίσκεται σε κρίση, ενώ το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στα συγκρουσιακή διαζύγια. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας συνεχίζει με το τέταρτο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στην ανάλυση των επιπτώσεων ενός διαζυγίου στην οικογένεια και την ανάπτυξη της εμφάνισης παιδοψυχιατρικών διαταραχών λόγω ενός διαζυγίου, ενώ καταλήγει με την μελέτη της διαχείρισης περιστατικών παιδιών με ψυχικές διαταραχές λόγω των συγκρουσιακών διαζυγίων. Το δεύτερο μέρος της εργασίας εστιάζει στην μεθοδολογία και την υλοποίηση μια έρευνας μικροκλίμακας, όπου εφαρμόζεται η ευρύτερη μέθοδος της μελέτης περίπτωσης και διενεργήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις.
Description
Keywords
Διαζύγιο, Οικογένεια, Σύγκρουση
Citation