Πνευματικά δικαιώματα στην διαδικτυακή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Thumbnail Image
Date
2009-07-10T10:29:59Z
Authors
Βαλής, Χρήστος
Ορφανού-Ραυτοπούλου, Ευγενία
Παπούλιας, Βασίλειος
Τσάκωνας, Γιάννης
Χαρμπίλα, Βασιλική
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η διαδικτυακή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένας νέος και εξελισσόμενος χώρος, που φιλοδοξεί να υπερκαλύψει τα κενά και τις δυσκολίες της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας προωθεί την εκπαιδευτική διαδικασία, κάνοντας την ταχύτερη, πλουσιότερη και περισσότερο προσαρμοσμένη σε ατομικές μαθησιακές ανάγκες. Μέσα στο περιβάλλον αυτό τα πνευματικά δικαιώματα εμφανίζονται ως ιδιαιτέρως δυσχερείς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν προβληματικές καταστάσεις στους οργανισμούς εκείνους που τα διαχειρίζονται. Σε ένα μάλλον ασαφές πλαίσιο οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην χώρα μας, καλούνται να υλοποιήσουν ή να υποστηρίξουν την διαδικτυακή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η δυνατότητα συγκρότησης και διάθεσης ηλεκτρονικών συλλογών πληροφοριακού υλικού τις καθιστά σημαντικούς συμμέτοχους στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα στο περιβάλλον αυτό. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες καλούνται να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους πάνω σε αυτά τα θέματα και να αντιμετωπίσουν τις, θετικές ή αρνητικές, ιδιαιτερότητες που επιβάλει η ελληνική νομοθεσία. Η ευαισθησία στον τομέα της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί την επαγρύπνηση και προσοχή για την διασφάλιση τους, την διασφάλιση της ακεραιότητας της πνευματικής ιδιοκτησίας και την υπεράσπιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Στόχος της ομιλίας είναι: • Να παρουσιάσει βασικές αρχές διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων, • να παρουσιάσει τα καθεστώτα χρήσης και πνευματικών δικαιωμάτων που διέπουν κεντρικά τμήματα της διαδικασίας, όπως είναι οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες (ελεύθερης χρήσης-εμπορικά πακέτα) και τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, • να παρουσιάσει τις κυριότερες και πιο αξιόπιστες πρωτοβουλίες, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, για την διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων (π.χ. ΟΣΔΕΛ, HERON), • να προσπαθήσει να αναδείξει τον ρόλο των βιβλιοθηκών και εν γένει των οργανισμών πληροφόρησης στην διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων μέσα στο ασαφές αυτό περιβάλλον, και • να επιδείξει την συμμετοχή και την πρακτική της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης στην εφαρμογή αυτών των θεμάτων μέσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Description
Keywords
Διαδικτυακή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, Πνευματικά δικαιώματα, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
Citation