Διαδραστικές τουριστικές πλατφόρμες: Μελέτη περίπτωσης

Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Νικητόπουλος, Αθανάσιος
Σταμούλης, Χρήστος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Abstract
Στη σύγχρονη εποχή η διαδραστική φύση του Web 2.0 έχει επιτρέψει στους χρήστες να επηρεάζουν την διαδικτυακή φήμη καθώς και την επωνυμία οργανισμών σε όλο τον κόσμο. Οι ΤΠΕ είχαν τεράστιες επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται η εμπειρία στον τουρισμό. Αν και η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει με πολλαπλούς ρόλους ως δημιουργός, ενισχυτής ή καταστροφέας της εμπειρίας, η επίδραση της σε πολλές σύγχρονες τουριστικές εμπειρίες δεν μπορεί να αγνοηθεί. Προκειμένου να οδηγηθούν σε πιο εξατομικευμένες, σημαντικές και έντονες εμπειρίες συν-δημιουργίας, οι απασχολούμενοι με τον τομέα του τουρισμού διερευνούν το δυναμικό των ΤΠΕ και ιδιαίτερα της δημιουργία των διαδραστικών τουριστικών πλατφόρμων ως στρατηγικών μέσων για την ενίσχυση των τουριστικών εμπειριών. Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της επίδρασης των διαδραστικών τουριστικών πλατφόρμων στον ελληνικό τουρισμό, μέσα από την παρουσίαση της διαδραστικής τουριστικής πλατφόρμας ‘Incredible Crete’. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα επισημαίνεται η επιρροή που άσκησε το διαδίκτυο στον τομέα του τουρισμού, ενώ παράλληλα επιχειρείται η εισαγωγή στην έννοια των τουριστικών πλατφόρμων. Στη δεύτερη ενότητα επιδιώκεται η διασαφήνιση των όρων “διαδραστικότητα” και “διαδραστικές τουριστικές πλατφόρμες”. Ακολούθως, στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της χρήσης των διαδραστικών πλατφόρμων στον τομέα του τουρισμού. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά της επίδρασης των ΤΠΕ γενικότερα και των διαδραστικών πλατφόρμων ειδικότερα στον ελληνικό τουρισμό. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα, παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης της διαδραστικής τουριστικής πλατφόρμας ‘Incredible Crete’, μέσα από την περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της και των διακρίσεων που έχει λάβει μέχρι σήμερα.
Description
Keywords
Διαδραστικές τουριστικές πλατφόρμες, Τουρισμός
Citation