Αποτύπωση μακροφύτων με ηχοβολιστικές μεθόδους στη λιμνοθάλασσα Καϊάφα

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Λούκα-Λεκατσά, Αικατερίνη-Άννα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Τα λιμνοθαλάσσια περιβάλλοντα και η υποβρύχια βλάστησή τους αποτελούν συστήματα μεγάλης οικολογικής, πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής αξίας, τα οποία υποβάλλονται σε εκθετικά αυξανόμενες φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά σημαντική την αναλυτική χαρτογράφηση και καταγραφή της κατάστασής τους. Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκαν επεξεργασία, ψηφιοποίηση, ερμηνεία και σύγκριση ακουστικών δεδομένων ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης, τα οποία συλλέχθηκαν στη Λιμνοθάλασσα Καϊάφα, κατά τα έτη 2006, 2009 και 2021 από την ομάδα του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Στις έρευνες πεδίου του 2021, εκτελέστηκαν πιλοτικές πορείες με τη χρήση ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης προσδεμένου σε USV στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα της λιμνοθάλασσας. Προέκυψαν τέσσερις ακουστικοί τύποι, ο καθένας εκ των οποίων αντιστοιχεί σε διαφορετικές μορφές των ύψιστης σημασίας ειδών P. pectinatus και C. hispida corfuensis, καθώς και στο γυμνό πυθμένα. Από την ερμηνεία των δεδομένων παρατηρήθηκαν έντονη αύξηση στους λειμώνες του μακροφύτου P. pectinatus και δραματική μείωση του χαροφύτου C. hispida corfuensis. Επίσης διαπιστώθηκε η ευχρηστία και η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού ηχοβολιστικών συσκευών με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας για την αποτύπωση της υποβρύχιας βλάστησης ενός ρηχού λιμνοθαλάσσιου περιβάλλοντος.

Description

Keywords

Λιμνοθάλασσα Καϊάφα, Ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης, Μακρόφυτα, Υδροακουστικές μέθοδοι, Πυρκαγιές

Citation