Μέθοδοι εντοπισμού απομακρυσμένων τιμών σε ροές δεδομένων

Thumbnail Image
Date
2022-06-27
Authors
Σοφράς-Καραντής, Ιωάννης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Οι σύγχρονοι ρυθμοί δημιουργίας και μετάδοσης της νέας πληροφορίας είναι ένα από τα βασικότερα γνωρίσματα της εποχής που ζούμε. Οι ρυθμοί αυτοί δημιουργούν ένα ταχύ και ευμετάβλητο περιβάλλον εργασίας και ανάπτυξης, όμοιο του οποίου δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν. Το μέγεθος της πληροφορίας που καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή είναι τόσο μεγάλο που είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε. Οι υπολογιστικές μηχανές έχουν πια πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετάδοση της πληροφορίας αυτής. Πέρα όμως από τη μετάδοσή της, οι υπολογιστικές μηχανές μας δίνουν και άλλες δυνατότητες όπως είναι η επεξεργασία της πληροφορίας, η απεικόνισή της, γεγονός που βοηθάει στην ορθότερη ερμηνεία της, καθώς και στην παρουσίασή της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όσον αφορά τη μετάδοση της πληροφορίας, μπορεί να αποτελέσει η ενημέρωση του ανθρώπου για γεγονότα σε κάθε γωνία της γης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ενώ βρίσκεται στο σπίτι του. Γεγονός που μερικά χρόνια πριν φάνταζε δύσκολο αν αναλογιστούμε ότι οι βασικές πηγές πληροφόρησης ήταν έντυπες. Πλέον οι χάρτες που έχει διαθέσιμους στο κινητό τηλέφωνο ο κάθε χρήστης, δίνουν πληροφορίες για οποιαδήποτε διαδρομή ανά πάσα στιγμή. Η απεικόνιση συνεπώς της πληροφορίας μέσω της μορφής χαρτών έχει κάνει τον άνθρωπο ικανό να ταξιδέψει παντού ανά τον κόσμο. Επίσης οι μεγάλες μηχανές αναζήτησης παρέχουν απλόχερα απαντήσεις στα εργασιακά θέματα των ανθρώπων μέσα από έναν μεγάλο αριθμό πηγών, ωθώντας τον χρήστη να αναζητήσει, να συλλέξει και τελικά να κρατήσει ότι είναι χρήσιμο για εκείνον. Παρ΄ όλα αυτά, στην πληροφορία αυτή περιέχονται και παρατηρήσεις που διαφέρουν από τις υπόλοιπες. Είναι με λίγα λόγια απομακρυσμένες από το σύνολο των παρατηρήσεων. Ο εντοπισμός και η ερμηνεία των παρατηρήσεων αυτών είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα. Με αφορμή το ζήτημα αυτό, η παρούσα εργασία παρουσιάζει δύο μεθόδους εντοπισμού απομακρυσμένων τιμών. Πιο συγκεκριμένα στο 1o Κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα του εντοπισμού των απομακρυσμένων τιμών δίνοντας έφμαση σε βασικές έννοιες, αναλύονται οι κατηγορίες των απομακρυσμένων σημείων και παρουσιάζεται η σημασία εντοπισμού των σημείων αυτών. Στο 2o Κεφάλαιο γίνεται μια αναδρομή στις έρευνες που έχουν προηγηθεί από επιστημονικές ομάδες με βάση την κατηγοριοποίηση των μεθόδων εντοπισμού. Στο 3o Κεφάλαιο δίνεται έμφαση σε δύο αλγόριθμους που αφορούν τον εντοπισμό απομακρυσμένων τιμών σε ροές δεδομένων. Προβάλλονται οι στόχοι που θέτουν οι αλγόριθμοι αυτοί, αναλύονται ως προς την εκτέλεση και την δομή τους καθώς και σχολιάονται και κάποια συμπεράσματα. ΄Επειτα στο 4o Κεφάλαιο οι δύο αλγόριθμοι εφαρμόζονται σε τεχνητά δεδομένα που προσομοιώνουν μια ροή. Παρουσιάζεται επίσης και το λειτουργικό περιβάλλον που χρησιμοιποιείται. Τέλος στο 5o Κεφάλαιο γίνεται και εφαρμογή των αλγορίθμων αυτών σε πραγματικά δεδομένα και σχολιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται και η προεπεξεργασία που απαιτούν τα πραγματικά δεδομένα πριν εφαρμοστούν σε αυτά οι αλγόριθμοι ενδιαφέροντος.
Description
Keywords
Ροή δεδομένων, Απομακρυσμένα σημεία, Εντοπισμός απομακρυσμένων σημείων, Μέθοδοι εντοπισμού, Περιβάλλον ΜΟΑ
Citation