Παρασκευή και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων υλικών με βάση το γραφένιο για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-05-25

Authors

Φραγκογιάννης, Χρίστος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που αφορούν το φαινόμενα της ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, της ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης καθώς και των νανοσύνθετων υλικών με βάση το έγκλεισμα του γραφενίου. Στο πρώτο μέρος της εργασίας δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο για τα εγκλείσματα που χρησιμοποιήθηκαν, όπως οι ιδιότητες που έχουν αλλά και οι χαρακτηρισμοί τους. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, αλλά και της ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης. Στόχος είναι να κατανοηθούν τα φαινόμενα και οι ιδιότητες που πρέπει να φέρουν τα σύνθετα υλικά χρησιμοποιώντας παραδείγματα συνθέτων υλικών που έχουν εφαρμογή στην ηλεκτρομαγνητική θωράκιση καθώς και αναλυτική επεξήγηση των συνθέτων υλικών. Στο πειραματικό μέρος παρασκευάστηκαν 2 εγκλείσματα με σκοπό την μελέτη της ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης, καθώς και 6 δείγματα χωρισμένα σε δυο δομές: σε επιστρώσεις και αφρώδεις δομές. Μελετήθηκε ιδιαίτερα ένα χημικό παράγωγο του γραφενίου εμπλουτισμένο σε ελεύθερες ρίζες αφού παρασκευάστηκε για πρώτη φορά και είχε ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Τα υλικά που παρασκευάστηκαν χαρακτηρίστηκαν ως προς την δομή τους με την ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και ως προς την ηλεκτρομαγνητική τους θωράκιση.

Description

Keywords

Ηλεκτρομαγνητική θωράκιση, Νανοσύνθετα

Citation