Άγχος και κατάθλιψη σε ασθενείς με ψωρίαση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

datacite.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_f1cfel
dc.contributor.authorΛεπίδα, Ιωάννα
dc.contributor.otherLepida, Ioanna
dc.date.accessioned2021-12-22T09:08:36Z
dc.date.available2021-12-22T09:08:36Z
dc.date.copyright2020-10-15
dc.degreemasterThesisel
dc.description.abstractΥπολογίζεται ότι 125 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από ψωρίαση, συμπεριλαμβανομένων 14 περίπου εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Πρόκειται για μια συχνή, χρόνια, φλεγμονώδη νόσο που προσβάλλει κυρίως το δέρμα. Τα κυριότερα αναφερόμενα συμπτώματα περιλαμβάνουν πάχυνση και απολέπιση του δέρματος, κνησμό και ερύθημα. Η ψωρίαση μπορεί να εξελιχθεί σε μια επώδυνη νόσο που προκαλεί σοβαρά προβλήματα και κοινωνικό στίγμα, ενώ έχει σημαντικό κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο στη ζωή του ατόμου. Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί το άγχος και η κατάθλιψη που τυχόν εμφανίζουν οι ασθενείς με ψωρίαση. Επιμέρους στόχος είναι η συσχέτιση της επίδρασης του άγχους και της κατάθλιψης σε ασθενείς με ψωρίαση, οι οποίοι έχουν διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Υλικά – μέθοδοι: Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 83 άτομα γυναίκες και άνδρες, ασθενείς με ψωρίαση. Η μέθοδος συλλογής δεδομένων που επιλέχθηκε είναι ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που επιτρέπει μεγάλο μέγεθος δείγματος χωρίς μεγάλες δαπάνες για την παραγωγή ποσοτικών δεδομένων που μπορούν να αναλυθούν με στατιστικά προγράμματα υπολογιστών. Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας αποτελεί σύνθεση των ακολούθων: Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών Στοιχείων και Ιστορικού Ασθενούς με Ψωρίαση, Δερματολογικό Δείκτη Ποιότητας Ζωής (DLQI), Δείκτης έκτασης και βαρύτητας της ψωρίασης, Psoriasis Area Severity Index (PASI), Beck Anxiety Inventory, WHICAP Sleep Form, Mood and Feelings Questionnaire, και επιπρόσθετα, λόγω της πανδημίας του covid 19, ερωτηματολόγιο για την επίδραση του στους ασθενείς με ψωρίαση. Αποτελέσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος των ασθενών με ψωρίαση ήταν άνδρες- μεγάλης ηλικίας. Η βαρύτητα των συμπτωμάτων του άγχους που παρουσιάζουν, στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι ήπια. Ενώ, μεγάλο μέρος του δείγματος 47.0% παρουσιάζει χαμηλό επίπεδο κατάθλιψης επίσης, το ποσοστό των ασθενών που εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης είναι επίσης αρκετά αυξημένο.el
dc.description.translatedabstractAn estimated 125 million people worldwide live with psoriasis, including about 14 million Europeans. It is a common, chronic, inflammatory disease that mainly affects the skin. The most commonly reported symptoms include thickening and flaking of the skin, itching and erythema (superficial redness of the skin).Psoriasis can develop into a painful disease that causes serious problems and social stigma, while it has a significant social and psychological impact on the life of the individual. Objective: The objective of this dissertation is to study the anxiety and depression that patients with psoriasis may experience. An additional objective is to correlate the prevalence of anxiety and depression in patients with psoriasis, who have different demographic characteristics. Sample - methods: The research sample consists of 83 women and men suffering from psoriasis. The data collection method chosen is a structured questionnaire, which allows us to have a large sample, without the high cost of producing quantitative data, which can be analyzed with statistical computer programs. The questionnaire of the present research is a synthesis of the following: Questionnaire of Demographic Data and of Medical History of Patient with Psoriasis, Dermatology Life Quality Index (DLQI), Psoriasis Area Severity Index (PASI), Beck Anxiety Inventory, WHICAP Sleep Form, Mood and Feelings Questionnaire and additionally, due to the Covid pandemic, a questionnaire about its impact on patients with psoriasis. Results: The highest percentage of the sample of patients suffering from psoriasis are men, of older age. The severity of anxiety symptoms they present, for most of them, is mild. While a large part of the sample (47.0%) shows a low level of depression as well, the percentage that shows severe symptoms of depression is also quite high.el
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/15717
dc.language.isogrel
dc.subjectΨωρίασηel
dc.subjectΆγχοςel
dc.subjectΚατάθλιψηel
dc.subject.alternativePsoriasisel
dc.subject.alternativeAnxietyel
dc.subject.alternativeDepressionel
dc.titleΆγχος και κατάθλιψη σε ασθενείς με ψωρίαση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδαςel
dc.title.alternativeAnxiety and depression in patients with psoriasis in the Region of Western Greeceel
oaire.licenseConditionnullel

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Nemertes_Lepida(med).pdf
Size:
1.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
4.53 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: