Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας παρακολούθησης ανθρώπινης δραστηριότητας μέσω έξυπνου δαχτυλιδιού

datacite.contributor.RelatedPersonΧρήστος Μακρής
datacite.contributor.RelatedPersonΕύη Παπαϊωάννου
datacite.contributor.SupervisorΣωτήρης Νικολετσέας
datacite.contributor.SupervisorΠαντελής Τζαμαλής
dc.contributor.authorΛουκέρη, Νίκη (Νικαέλα)
dc.contributor.otherLoukeri, Niki (Nikaela)
dc.date.accessioned2023-06-20T05:28:06Z
dc.date.available2023-06-20T05:28:06Z
dc.date.issued2023-06-19
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την δυνατότητα σχεδίασης και ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας συλλογής, καταγραφής, παρακολούθησης και απεικόνισης της ανθρώπι- νης δραστηριότητας του ατόμου μέσω χρήσης του έξυπνου δαχτυλιδιού, Oura Ring Generation 2, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενός πλήρους συστήματος που θα έχει την δυνατότητα αφενός να απεικονίζει και αφετέρου να προειδοποιεί το άτομο για τυχόν ανωμαλίες στην υγεία του με βάση τις ημερήσιες καταγραφές. Το προσωποκεντρικό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να απεικονίζει μετρήσεις, σε ημερήσια βάση, βασιζόμενο σε 3 καίριους δείκτες, την ποιότητα του ύπνου του ατόμου, την επάρκεια της καθημερινής του δραστηριότητας καθώς και την συνολική ευεξία και την ετοιμότητά του οργανισμού του να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της επόμενης ημέρας με βάση τις συνολικές μετρήσεις της προηγούμενης ημέρας. Επιπλέον, θα παρέχονται δυνατότητες προειδοποίησης του ατόμου σχετικά με το αν κάποια ημερήσια τιμή αποτελεί ένδειξη μη φυσιολογικής θετικής ή αρνητικής λειτουργίας του οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη την συνολική εικόνα της υγείας του ατόμου σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, εβδομάδα και μήνα. Τέλος, εκτός απο την ημερήσια παρακολούθηση και ανίχνευση ανωμαλιών στην υγεία του ατόμου ανά μεταβλητή, το σύστημα θα παρέχει και την δυνατότητα συλλογικής ανάλυσης των δεδομένων του εκάστοτε χρήστη με απώτερο στόχο τόσο την ανακάλυψη των ημερών που αποτέλεσαν σήμα προειδοποίησης για την ποιότητα της υγείας του όσο και το ποιες μεταβλητές οδήγησαν στο συμπέρασμα αυτό, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση των διακυμάνσεων και της αλληλοσυσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών.
dc.description.translatedabstractThis diploma thesis deals with the topic of designing and implementing an integrated plat- form for collecting, tracking, monitoring and visualizing human everyday activity with the use of the smart ring, Oura Ring Generation 2, with the ultimate goal of developing a full functional system in order not only to depict but also to warn about the existence of abnormalities in individuals health, based on their daily records. This person-centered system will be able to collect, store and visualize measurements, on a daily basis, based on 3 key indicators, the quality of night sleep, the adequacy of daily activity as well as the readiness and well-being of human body to cope with the next day’s needs based on the previous day’s total records. Additionally, the system will provide users with the ability to be informed about the alerts that can be raised whether any daily value is an indication of abnormal positive or negative functionality of human body, taking into account the overall picture of the individual’s health in relation to the previous day, week and month. Finally, in addition to the daily tracking, monitoring and detecting anomalies per variable, the system will also provide the possibility of collective analysis of user data with the ultimate goal of both discovering the days that were a warning signal for the health quality and identifying which variables raised the alerts, enabling the monitoring of fluctuations and interrelationships between variables
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/25116
dc.language.isoel
dc.subjectΠαρακολούθηση ανθρώπινης δραστηριότητας
dc.subjectΎπνος
dc.subjectΑνίχνευση ανωμαλιών
dc.subject.alternativeHuman activity tracking
dc.subject.alternativeSleep
dc.subject.alternativeAnomaly detection
dc.subject.alternativeOura ring
dc.titleΣχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας παρακολούθησης ανθρώπινης δραστηριότητας μέσω έξυπνου δαχτυλιδιού
dc.title.alternativeDesign and implementation of human activity monitoring platform with the use of a smart ring
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
MasterThesis_Loukeri_Niki.pdf
Size:
3.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: