Μεταβολικός ρόλος της μυοστατίνης σε παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-12-18

Authors

Βασιλάκης, Ιωάννης-Ανάργυρος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Εισαγωγή- Σκοπός: Ο ΣΔΤ1 μπορεί να προκαλέσει διάφορες επιπλοκές, μεταξύ των οποίων η μυοπάθεια, η οποία μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και σε εφήβους. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι οι σκελετικοί μύες είναι ο μεγαλύτερος από τους ινσουλινοευαίσθητους ιστούς και συνεπώς παίζει σημαντικό ρόλο στην ομοιόσταση της γλυκόζης. Πρωταρχικός ρυθμιστής της μάζας των σκελετικών μυών είναι η μυοστατίνη, μια πρωτεΐνη που έχει αρνητικό ρόλο στην ανάπτυξη των σκελετικών μυών αλλά και στην ομοιόσταση της γλυκόζης, προκαλώντας αντίσταση στην ινσουλίνη. Δεδομένου ότι η μυοπάθεια αποτελεί επιπλοκή του ΣΔΤ1 και η μυοστατίνη αποτελεί βασικό ρυθμιστή των σκελετικών μυών και εμπλέκεται επίσης στην ομοιόσταση της γλυκόζης, διερευνήσαμε τα επίπεδα της μυοστατίνης στον ορό των παιδιών με ΣΔΤ1. Υλικό και Μέθοδοι: Προσδιορίσαμε τα επίπεδα μυοστατίνης στον ορό με τη χρήση τεχνικής ELISA σε 87 παιδιά με T1DM ηλικίας 10,62 ± 3,94 ετών και σε 75 υγιή παιδιά ηλικίας 10,46 ± 3,32 ετών. Αποτελέσματα: Η μυοστατίνη ήταν σημαντικά αυξημένη στην ομάδα με ΣΔΤ1 σε σύγκριση με τα υγιή παιδιά ελέγχου (23,60 ± 7,70 έναντι 16,74 ± 6,95 ng/ml, p < 0,0001). Η μυοστατίνη δεν συσχετίστηκε με τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) SD ή τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c). Συμπέρασμα: Τα παιδιά με ΣΔΤ1 έχουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μυοστατίνης στον ορό σε σύγκριση με υγιή παιδιά της ίδιας ηλικίας και ΔΜΣ SD. Η αυξημένη μυοστατίνη στον ΣΔΤ1 θα μπορούσε να αντανακλά μειωμένη μυϊκή λειτουργία και/ή μεταβολισμό της γλυκόζης ή θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει έναν ομοιοστατικό μηχανισμό.

Description

Keywords

Μυοστατίνη, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, Διαβητική μυοπάθεια, Μεταβολικός ρόλος μυοστατίνης

Citation