Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης. Η περίπτωση του e-ΕΦΚΑ

datacite.contributor.RelatedPersonΜαρία Ρήγκου
datacite.contributor.RelatedPersonΙωάννα Γιαννούκου
datacite.contributor.SupervisorΝίκη Γεωργιάδου
dc.contributor.authorΒασιλείου, Σοφία
dc.contributor.otherVasileiou, Sofia
dc.date.accessioned2023-05-25T04:54:56Z
dc.date.available2023-05-25T04:54:56Z
dc.date.issued2023-05-24
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στο θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης υπό το πρίσμα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ο οποίος συλλέγει και επεξεργάζεται τεράστιο όγκο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με βιβλιογραφική ανασκόπηση, η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καλύπτει τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, διοικητικής και ιδιωτικής δράσης, ενώ συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) αφορά και τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Σκοπός: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο ΓΚΠΔ και ειδικότερα η έννοια των προσωπικών δεδομένων και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την τήρηση, την επεξεργασία και την προστασία τους και γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην κοινωνική ασφάλιση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μελέτης αυτής, που είναι η διερεύνηση της πολιτικής της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στον e-ΕΦΚΑ. Συμπεράσματα: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί ένα καίριο και ευαίσθητο ζήτημα, που επηρεάζει όλους τους τομείς, όπως και τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Η διαμόρφωση σαφούς πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί ταυτόχρονα υποχρέωση, πρόκληση και ευκαιρία για κάθε φορέα. Στον e-ΕΦΚΑ παρατηρούνται ελλείψεις και κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας των προσωπικών δεδομένων , δεν έχει πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη δράση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, ενώ απουσιάζει και η απαιτούμενη ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
dc.description.translatedabstractIntroduction: This thesis focuses on the issue of personal data protection in the field of social security in the light of the Electronic National Social Security Agency, which collects and processes a huge amount of data, including personal data. According to a bibliographic review, the legislation for the protection of personal data covers areas of economic, social, administrative and private action, while it is directly linked to the development of Information Technology and Communications. Consequently, the application of the legislative framework of the General Regulation of Personal Data Protection (GDPR) also concerns the social security sector. Purpose: This work presents the GDPR and in particular the concept of personal data and the regulatory framework that governs their observance, processing and protection and a brief reference is made to social security and e-government, in order to achieve the goal of this study, which is the investigation of the personal data protection policy in e-EFKA. Conclusions: The protection of personal data is a key and sensitive issue that affects all sectors, including the social security sector. Formulating a clear personal data protection policy is an obligation, a challenge and an opportunity for every organization at the same time. In e-EFKA there are deficiencies and gaps in the application of the personal data legislation, no comprehensive action has been taken to comply with the requirements of the GDPR, while the required information and training of the staff in matters of personal data protection is also absent.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/24991
dc.language.isoel
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectΠροστασία προσωπικών δεδομένων
dc.subjectΚοινωνική ασφάλιση
dc.subjecte-ΕΦΚΑ
dc.subjectΨηφιακή διακυβέρνηση
dc.subjectΨηφιακός μετασχηματισμός e-ΕΦΚΑ
dc.subject.alternativeGDPR
dc.subject.alternativePersonal data protection
dc.subject.alternativeSocial security
dc.subject.alternativee-EFKA
dc.subject.alternativee-government
dc.subject.alternativee-EFKA digital transformation
dc.titleΗ προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης. Η περίπτωση του e-ΕΦΚΑ
dc.title.alternativeThe protection of personal data in the context of social security. The case of e-EFKA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
1096575 Βασιλείου Σοφία.pdf
Size:
1.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: