Οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην [sic] Δυτική Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης μέσα από την ανάπτυξη ιστότοπου

Thumbnail Image
Date
2023-02
Authors
Βασιλείου, Κωνσταντίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το σύνολο του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων. Περιγράφονται οι έννοιες της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το πεδίο εφαρμογής της έρευνας και τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας. Γίνεται ανάλυση των παραγόντων που επηρέασαν ώστε να δημιουργηθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες τις καινοτομίας και τα επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργήθηκαν. Επίσης, αναλύεται το νεοφυές οικοσύστημα στο σύνολό του καθώς και το πως έχει επηρεαστεί. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μελέτη ερωτηματολογίου και ανάλυση των αποτελεσμάτων τους Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάπτυξη ιστοσελίδας που σκοπό έχει να δημιουργήσει μία αλληλεπίδραση των χρηστών με τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Description
Keywords
Νεοφυείς επιχειρήσεις
Citation