Ταυτοποίηση δύο παραγόντων και Διαδίκτυο των πραγμάτων

dc.contributor.advisorΑβούρης, Νικόλαος
dc.contributor.authorΖαραφέτα, Δήμητρα
dc.contributor.committeeΜπίρμπας, Μιχάλης
dc.contributor.otherZarafeta, Dimitra
dc.date.accessioned2018-12-03T07:31:34Z
dc.date.available2018-12-03T07:31:34Z
dc.date.copyright2018-10-11
dc.degreeΔιπλωματική Εργασίαel
dc.description.abstractΤα συστήματα επαλήθευσης της ταυτότητας δύο παραγόντων (Two Factor Authentication-2FA) έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την ασφάλεια, αλλά και να αντιμετωπίσουν προκλήσεις χρηστικότητας και ικανότητα ανάπτυξης λόγω του πρόσθετου επιπέδου ασφάλειας που χρησιμοποιείται προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του χρήστη που επιδιώκει να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό.Ωστόσο η μείωση του επιπέδου της προσπάθειας των χρηστών που εμπλέκονται στην παραδοσιακή επαλήθευση δύο παραγόντων (2FA) αποτελεί σημαντικό ερευνητικό θέμα.Σε αυτή την εργασία προτείνουμε το Ultrasonic-Watch, ένα νέο μηχανισμό 2FA βασισμένο σε μια φορητή συσκευή (ρολόι / βραχιόλι) και τους υπέρηχους ήχους που παράγονται από τον ίδιο .Είναι μια εφαρμογή που βασίζεται στην θεωρία του Διαδικτύου των πραγμάτων καθώς γίνεται η σύνδεση των ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ τους σε ένα τοπικό δίκτυο με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων . Με το UltrasonicWatch ο χρήστης επιχειρεί να συνδεθεί σε έναν λογαριασμό του , ο server στέλνει ένα μήνυμα στο smartwatch και αυτό το στέλνει μέσω υπερήχων στον υπολογιστή ο οποίος με την σειρά του το στέλνει πίσω στον server. Στην συνέχεια της εργασίας παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και σημαντικά κομμάτια του κώδικα ώστε να γίνει κατανοητή η υλοποίηση της εφαρμογής . Τέλος παρατίθενται τα αποτελέσματα από τα πειράματα και των ερωτηματολογίων που έγιναν με σκοπό την αξιολόγηση του συστήματος. Σκοπός του Ultrasonic-Watch είναι να διατηρήσει την ασφάλεια του συστήματος ελέγχου ταυτότητας (σε επίπεδο ισοδύναμο με αυτό των παραδοσιακών συστημάτων 2FA) χωρίς να επιβαρύνει πολύ τον χρήστη.el
dc.description.translatedabstractTwo Factor Authentication (2FA) systems have the potential not only to increase security, but also to address usability and capacity development challenges due to the additional security level used to identify and certify the fidelity of user’s personal data who is trying access an electronic account. However, lowering the level of effort of users involved in traditional two-factor verification (2FA) is an important research issue. In this paper we propose the Ultrasonic-Watch, a new 2FA which is composed of a portable device that emit ultrasonic sounds. It is an application based on the theory of the Internet of Things as it connects the electronic devices to each other on a local network to exchange data. With the Ultrasonic-Watch the user attempts to connect to an account, the server sends a message to the smartwatch and sends it over the computer to the computer, which in turn sends it back to the server. In the following work we present the technologies used as well as important pieces of the code to understand the implementation of the application. Finally, the results from the experiments and the questionnaires made for the purpose of evaluating the system are presented. The purpose of Ultrasonic-Watch is to maintain the security of the authentication system (on a level equivalent to that of traditional 2FA systems) without overloading the user.el
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/11743
dc.language.isogrel
dc.rights0el
dc.subjectΤαυτoποίηση δύο παραγόντωνel
dc.subjectΥπέρηχοιel
dc.subjectΔιαδίκτυο των πραγμάτωνel
dc.subjectΣυνεχής ταυτοποίησηel
dc.subject.alternativeTwo-factor authenticationel
dc.subject.alternativeUltrasonic Sensorel
dc.subject.alternativeInternet of thingsel
dc.subject.alternativeSeamless Authenticationel
dc.subject.ddc005.83el
dc.titleΤαυτοποίηση δύο παραγόντων και Διαδίκτυο των πραγμάτωνel
dc.title.alternativeTwo factor authentication and Internet of thingsel
dc.typeThesisel
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
main.pdf
Size:
2.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
6.2 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: