Η συμβολή των ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης στην αειφόρο ανάπτυξη : η περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-04-26

Authors

Κωστόπουλος, Βασίλειος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Οι πολλαπλές αυξήσεις κοινωνικών προβλημάτων όπως η ανεργία, η οικονομική κρίση κ.α. σε παγκόσμιο επίπεδο, οδήγησαν τον άνθρωπο στην παρατήρηση και κατανόηση των συνεπειών της δραστηριότητάς του στο περιβάλλον, την κοινωνία και τους οικονομικούς πόρους, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αυτές οδήγησαν στην σύνθεση και γνωστοποίηση των όρων Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι οποίοι με την σειρά τους οδήγησαν στην δημιουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων. Τα πλαίσια της ΚΑΛΟ και της Β.Α. στοχεύουν την βελτίωση των παραπάνω συνθηκών με κοινούς προκαθορισμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα (Ατζέντα 2030). Οι κοινωνικές συνεταιρικές επιχειρήσεις από την αρχική θεσμοθέτησή τους μέχρι και σήμερα (που είναι πιο διαδεδομένη η δράση τους στις κοινωνίες) αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα τόσο στην ίδρυση, την εδραίωση και την κάλυψη των αναγκών τους, όσο και στα αποτελέσματα που επιδιώκουν. Η συμβολή των ΚΟΙΝΣΕΠ στην κοινωνία και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Μετά την καταγραφή όλων των ενεργών κοινωνικών επιχειρήσεων της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας και την μελέτη 2 κοινωνικών επιχειρήσεων με πολυετή δράση, αποπειράται η διατύπωση της συμβολής τους στον τομέα έρευνας. Συγκεκριμένα τα ερευνητικά μας ερωτήματα οδηγούν στην διατύπωση όχι μόνο των δυσκολιών ή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει μια ΚΟΙΝΣΕΠ, αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί, πως αναπτύσσεται και τι στοχεύει μακροπρόθεσμα. Τέλος παρουσιάζεται μια χαρτογράφηση των ενεργών ΚΟΙΝΣΕΠ στις περιοχές της Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας (περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).

Description

Keywords

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, Κοινωνικές επιχειρήσεις, Αειφορία

Citation