Επίδραση του ρυθμού παραμόρφωσης στη σεισμική συμπεριφορά μεταλλικών πλαισίων

Thumbnail Image
Date
2007-05-14T09:59:33Z
Authors
Τζογαδώρος, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η εργασία αυτή ασχολείται με τον υπολογισμό της δυναμικής απόκρισης επίπεδων μεταλλικών πλαισίων που υποβάλλονται σε σεισμική διέγερση, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση του ρυθμού παραμόρφωσης στις ιδιότητες του υλικού κατασκευής.Από την έρευνα προέκυψαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα που αιτιολογούν, σε ικανοποιητικό βαθμό, την απρόβλεπτη συμπεριφορά μεταλλικών κατασκευών κατά τη διάρκεια ισχυρών σεισμικών γεγονότων στο παρελθόν.
Description
Keywords
Ρυθμός παραμόρφωσης, Μεταλλικά πλαίσια, Σεισμική απόκριση
Citation