Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση εκπαίδευσης : η περίπτωση του myschool ως παράδειγμα ψηφιακής διακυβέρνησης

datacite.contributor.RelatedPersonΑντωνοπούλου, Σωτηρία
datacite.contributor.RelatedPersonΠαπαδόπουλος, Δημήτριος
datacite.contributor.SupervisorΠιερρακέας, Χρήστος
dc.contributor.authorΠέτρου, Παναγιώτα
dc.contributor.otherPetrou, Panagiota
dc.date.accessioned2024-06-04T07:05:13Z
dc.date.available2024-06-04T07:05:13Z
dc.date.issued2024-05-30
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractΗ ραγδαία ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανάγκη και τη σημασία που αποδίδεται στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να αναπτυχθούν και να εισαχθούν στη χώρα μας, Εκπαιδευτικά Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης με σκοπό την επίτευξη βελτιωμένης διαχείρισης, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας σε διάφορους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα τελευταία δέκα χρόνια τέθηκε σε χρήση το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool», με υποχρεωτική την λειτουργία του για όλες τις σχολικές μονάδες και τις δομές εκπαίδευσης. Το Σύστημα συνεχώς αναβαθμίζεται, διορθώνεται και εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες, στοχεύοντας στον επαναπροσδιορισμό των αναγκών του και στη βελτίωση της αλληλεπίδρασής του με τους χρήστες. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει, σύμφωνα με τις απόψεις των διευθυντών σχολικών μονάδων, τις δυνατότητες που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα myschool καθώς και τον βαθμό χρήσης και αξιοποίησης αυτών. Έπειτα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, υλοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με την βοήθεια ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο προωθήθηκε στους διευθυντές των δημοτικών σχολείων του Νομού Αχαΐας. Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων των 86 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, φαίνεται πως οι ερωτώμενοι θεωρούν το myschool εύχρηστο και φιλικό και πιστεύουν πως βελτιώνει τη ροή πληροφοριών από και προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Σημαντικό επίσης είναι και το πρόβλημα που αναδείχθηκε, σχετικά με τη ταυτόχρονη τήρηση χειρόγραφου συστήματος, με αποτέλεσμα να θεωρούν οι διευθυντές πως το νέο αυτό πληροφοριακό σύστημα επιβαρύνει τα διοικητικά καθήκοντα.
dc.description.translatedabstractThe rapid growth of Management Information Systems reflects the growing need and importance placed on the integration of technology in educational organizations. This results in the development and introduction of Educational Management Information Systems in our country with the aim of achieving improved management, efficiency and effectiveness in various areas of the educational process. In the last ten years, the "myschool" Information System was put into use, with its operation mandatory for all school units and education structures. The System is constantly upgraded, corrected and enriched with new functions, aiming at redefining its needs and improving its interaction with users. The aim of this paper is to investigate, according to the opinions of school principals, the possibilities provided by the myschool information system as well as the degree of their use and utilization. After the bibliographic review, a quantitative research was carried out with the help of a questionnaire in electronic form, which was forwarded to the principals of the primary schools of the Prefecture of Achaia. From the statistical analysis of the data of the 86 completed questionnaires, it appears that the respondents consider myschool easy to use and friendly and believe that it improves the flow of information to and from the Directorates of Education. Also important is the problem that emerged, regarding the simultaneous observance of a handwritten system, as a result of which the managers consider that this new information system burdens the administrative tasks.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/27099
dc.language.isoel
dc.subjectΠληροφοριακά συστήματα
dc.subjectΔιοίκηση εκπαίδευσης
dc.subject.alternativeInformation systems
dc.subject.alternativeEducation management
dc.titleΠληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση εκπαίδευσης : η περίπτωση του myschool ως παράδειγμα ψηφιακής διακυβέρνησης
dc.title.alternativeInformation systems in education management : the case of myschool as an example of digital governance

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Εκπαίδευσης ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.pdf
Size:
4.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: