Οικονομική θεώρηση της φαρμακευτικής δαπάνης των σημαντικότερων ελληνικών ασφαλιστικών οργανισμών

Thumbnail Image
Date
2010-07-27T09:51:49Z
Authors
Ροδόπουλος, Σπήλιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της εργασίας είναι η οικονομική αξιολόγηση της αγοράς φαρμάκου στην Ελλάδα. Η έννοια της αγοράς συνίσταται από την πλευρά της προσφοράς (εγχώριας παραγωγής και εισαγωγής), την πλευρά της ζήτησης (κατανάλωση) και του ρυθμιστικούς-ελεγκτικούς μηχανισμούς της όπως αυτοί υιοθετούνται από τους θεσμικούς εταίρους της αγοράς (κράτος, ασφαλιστικά ταμεία, ενώσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κ.λπ). Το αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα.
Description
Keywords
Ασφαλιστικοί οργανισμοί, Φαρμακευτική δαπάνη
Citation