Πολιτισμικές μεταφορές στην "Εφημερίδα των Κυριών". Περίοδος Α΄: 1887-1907

Thumbnail Image
Date
Authors
Τσιγάρα, Ακριβή
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική καταγραφή και παρουσίαση των πολιτισμικών μεταφορών στο περιοδικό "Εφημερίς των Κυριών" κατά την πρώτη περίοδο κυκλοφορίας του (1887-1907). Ως πολιτισμική μεταφορά, σύμφωνα με τον Espagne, νοείται η διαδικασία ανασημασιοδότησης των πολιτισμικών αντικειμένων, έργων, ρευμάτων, ιδεών όταν μεταφέρονται από ένα εθνικό πλαίσιο σε ένα άλλο. Η "Εφημερίς των Κυριών", το πρώτο μακρόβιο αποκλειστικά γυναικείο έντυπο στην Ελλάδα, μεριμνά για τη μεταφορά των γυναικείων αναζητήσεων που κυοφορούνται στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό χώρο. Επιπλέον, επιθυμεί να τροφοδοτήσει το κοινό του με λογοτεχνικά κείμενα· έτσι, βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η χαρτογράφηση του «ξένου» λόγου μέσα από τις ποικίλες ειδολογικές εκδοχές του: βιογραφίες σημαντικών προσώπων, μεταφρασμένη λογοτεχνία, αρθρογραφία για το γυναικείο κίνημα της Ευρώπης και της Αμερικής, καθώς και η παρουσίαση των μεσολαβητών του.
Description
Keywords
Πολιτισμικές μεταφορές, Ελληνικά γυναικεία περιοδικά, Περιοδικό "Εφημερίς των Κυριών", Καλλιρρόη Παρρέν, Ευρετηρίαση περιοδικού τύπου
Citation