Συγκριτική ανάλυση της συμβολής των θεωριών μάθησης στην εκπαίδευση

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-17

Authors

Τσιγαρίδα, Βασιλική

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Tο παιχνίδι απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και δεκαετίες λόγω των παιδαγωγικών διαστάσεων που έχει. Τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν διχάσει σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν και κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά. Πολλοί γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί είναι αρνητικά προκατειλημμένοι απέναντι τους και σε κάποιες περιπτώσεις όχι αδίκως αλλά από την άλλη, υπάρχουν πολλές θετικές απόψεις που υποστηρίζουν ότι τα ψηφιακά ή αλλιώς ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να συμβάλλουν με διαφορετικούς τρόπους εκπαιδευτικά και μαθησιακά. Αυτό έχει οδηγήσει και στην ανάπτυξη μίας ερευνητικής δραστηριότητας αλλά και επιστημολογίας που εξετάζει τις παραδοσιακές θεωρίες μάθησης σε σχέση με τα παιχνίδια και την αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση (De Castell, 2011). Το παιχνίδι αποτελεί μέρος της ζωής του ανθρώπου και αξιοποιείται με διάφορους τρόπους. Το παιχνίδι είναι απαραίτητο λόγω των πολλαπλών συνεπειών που μπορεί να έχει αφού αξιοποιείται τόσο για την ψυχαγωγία όσο και για την μάθηση (Connolly et al., 2012). Τα παιχνίδια μπορούν να προσφέρουν σημαντικά αποτελέσματα και αυτό δεν προκύπτει πάντα βάσει σκοπιμότητας. Στην μάθηση όμως τα αποτελέσματα αυτά είναι σημαντικά και έχει αποδειχθεί ότι τα παιχνίδια μπορούν να καλύψουν αρκετές ανάγκες όπως αυτή των κινήτρων, της δημιουργικότητας, της αδρεναλίνης, του συναισθήματος και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης αλλά και την ενίσχυση της συμμετοχής και την απόλαυση (Prensky, 2001). Τα παιχνίδια μπορούν να είναι εκπαιδευτικά αλλά και διδακτικά καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τόσο γενικές λειτουργίες και ανάγκες όσο και ειδικές. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να αξιοποιούν και εκτός της επίσημης τυπικής εκπαίδευσης και δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας ενήλικας να τα επιβλέπει. Παρόλο που η εκπαιδευτική τους αξίας μπορεί να είναι ο πρωτεύων στόχος κάποιων παιχνιδιών, μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση δεξιοτήτων των παιδιών αλλά και την παροχή γνώσεων και τη διεύρυνση της κατανόησης τους. Το διδακτικό παιχνίδι έχει σχεδιαστεί ειδικά για το διδακτικό-εκπαιδευτικό πλαίσιο, ενσωματώνεται και αξιοποιείται πλήρως μέσα σε αυτό, υπό την προσεκτική επίβλεψη και παρακολούθηση των δασκάλων. Από την οπτική γωνία των διδακτικών παιχνιδιών, η μάθηση με βάση το παιχνίδι ορίζεται ως ένα είδος παιχνιδιού που έχει καθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Γενικά, η μάθηση με βάση το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για να εξισορροπεί το παιχνίδι και την ικανότητα του παίκτη να διατηρεί και να εφαρμόζει τις γνώσεις που αποκτά στον πραγματικό κόσμο. Προσεγγίζεται από διάφορες οπτικές γωνίες όπως η εκπαιδευτική μέθοδος, η διδακτική διαδικασία και η οργάνωση της διδακτικής-μαθησιακής δραστηριότητας. Ο μετασχηματισμός του εκπαιδευτικού παιχνιδιού σε διδακτικό παιχνίδι επιτυγχάνεται με ολοένα και πιο γρήγορους ρυθμούς, στο βαθμό που οι σύγχρονες θεωρίες αποτελεσματικής μάθησης έχουν δείξει ότι η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν είναι ενεργή, βιωματική, τοποθετημένη, βασισμένη στο πρόβλημα και παρέχει άμεση ανατροφοδότηση (Connolly et al., 2012). Η παρούσα μελέτη αναλύει την συμβολή των θεωριών μάθησης στην εκπαίδευση μέσω του παιχνιδιού, υιοθετώντας την μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Description

Keywords

Θεωρίες μάθησης, Παιχνίδι, Εκπαίδευση

Citation