Μελέτη της επίδρασης της κανναβιδιόλης σε συμπεριφορικούς δείκτες και στην ενεργότητα της ακετυλοχολινεστεράσης ενήλικων αρσενικών μυών μετά από επαγωγή φλεγμονής

Thumbnail Image
Date
2022-10
Authors
Καΐρης, Στέφανος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι η κύρια μη ψυχοτρόπος ουσία που εντοπίζεται στα περισσότερα φυτά του είδους της κάνναβης. H χρήση της κάνναβης και κατ’επέκταση του CBD έχει αναφερθεί ότι δρα ευεργετικά σε μία πληθώρα παθολογικών καταστάσεων. Τα τελευταία χρόνια αρκετές μελέτες ερευνούν την πιθανή ευεργετική επίδραση του CBD στο άγχος, καθώς φαίνεται να δρα ενεργοποιώντας δομές του μεταιχμιακού συστήματος του εγκεφάλου. Αρχικά μελετήθηκε η επίδραση εφάπαξ ενδοπεριτοναϊκών χορηγήσεων κανναβιδιόλης 10, 20 και 60 mg/kg σωματικού βάρους, στην αγχώδη συμπεριφορά ενήλικων αρσενικών μυών με τη χρήση της δοκιμασίας ανοιχτού πεδίου (open field test). Υστέρα πραγματοποιήθηκε μελέτη έπειτα από πενταήμερη χορήγηση 20 mg/kg κανναβιδιόλης με δυο οδούς χορήγησης: ενδοπεριτοναϊκά και εκ της στοματικής οδού (gavage). Τέλος, πραγματοποιήθηκε προληπτική πενταήμερη χορήγηση, 20 mg/kg κανναβιδιόλης, έπειτα προκλήθηκε φλεγμονή με τη χρήση της Κονκαναβαλίνης (Con-A) και μελετήθηκε η επίδραση στην αγχώδη συμπεριφορά και στις ισομορφές της Ακετυλοχολινεστεράσης (AChE) σε εγκεφαλικές περιοχές (φλοιός εγκεφαλικών ημισφαιρίων, παρεγκεφαλίδα, ραβδωτό σώμα και διεγκέφαλος) ενήλικων αρσενικών μυών. Η Con-A είναι μια λεκτίνη που εντοπίζεται στο φυτό Canavalia ensiformis και έχει συσχετιστεί με μια πληθώρα τοξικολογικών δράσεων. Η AChE είναι το ένζυμο που υδρολύει την ακετυλοχολίνη. Εξαιτίας του εναλλακτικού ματίσματος του γονιδίου της AChE εντοπίζονται διαφορετικές ισόμορφές του ενζύμου. Η G1 ισομορφή είναι μια διαλυτή μορφή ενώ η G4 ισομορφή συνδέεται με την κυτταρική μεμβράνη. Η εφάπαξ χορήγηση της κανναβιδιόλης οδήγησε σε μείωση της αγχώδους συμπεριφοράς και στις τρεις χορηγούμενες δόσεις. Παρομοίως, η πενταήμερη χορήγηση μείωσε το δείκτη άγχος/φόβος και στις δυο οδούς χορήγησης. Συμπερασματικά, η χορήγηση του CBD επιφέρει μείωση του δείκτη άγχος/φόβος. Στην ομάδα χορήγησης της Con-A αλλά και της συγχορήγησης Con-A και CBD αυξήθηκε σημαντικά ο δείκτης άγχος/φόβος, ο οποίος όμως μειώθηκε σημαντικά στη συγχορήγηση σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο Con-A. Η ενεργότητα της AChE μειώθηκε στο φλοιό των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, το ραβδωτό σώμα και το διεγκέφαλο τόσο στο SS όσο και στο DS κλάσμα με τη χορήγηση του CBD, με τη χορήγηση της Con-A καθώς και με τη συγχορήγηση Con-A και CBD. Οι ποσοστιαίες μεταβολές ήταν διαφορετικές για κάθε ιστό. Ο ιστός που δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές στις ισομορφές της AChE σε όλες τις χορηγήσεις ήταν η παρεγκεφαλίδα, παρατήρηση που υποδεικνύει ιστοειδική απόκριση.
Description
Keywords
Κανναβιδιόλη, Άγχος, Ακετυλοχολινεστεράση, Φόβος
Citation