Πώς χειρίζονται, τι γνωρίζουν και τι νομίζουν ότι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για το πένθος

Thumbnail Image
Date
Authors
Κουτσουμπελίτη, Κατερίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το πένθος αποτελεί μια συναισθηματική εμπειρία η οποία έχει σημαντικές ψυχολογικές, κοινωνικές, σωματικές και συμπεριφορικές επιπτώσεις στο άτομο μετά από την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Ιδίως για τα παιδιά, το ζήτημα του πένθους είναι περίπλοκο και σχετίζεται με σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους, τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, την κοινωνική τους ζωή κ.ά. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών στην περίπτωση απώλειας ενός γονέα, οι μαθητές μπορούν να λάβουν στήριξη από το σχολικό περιβάλλον. Είναι, επομένως, σημαντικό να διερευνηθεί εάν οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν επαρκείς γνώσεις ως προς τη διαχείριση των επιπτώσεων του πένθους, καθώς κι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση και τις πεποιθήσεις τους. Για τους λόγους αυτούς πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα σε δείγμα 133 εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει περιορισμένη επιμόρφωση και κατάρτιση ως προς τη διαχείριση του πένθους, ενώ οι ατομικοί και δημογραφικοί παράγοντες δεν επηρεάζουν τις απόψεις και τις αντιλήψεις τους ως προς το θάνατο και την απώλεια.
Description
Keywords
Πένθος, Εκπαιδευτικοί, Σχολικό περιβάλλον, Μαθητές
Citation