Ανάπτυξη εφαρμογής σε iphone για την προσομοίωση κβαντικών υπολογισμών

Thumbnail Image
Date
2015-07-21
Authors
Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογής σε iPhone για την προσομοίωση κβαντικών υπολογισμών. Για την υλοποίηση του γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής αντί για τη native γλώσσα προγραμματισμού για iphone (objective c), καθώς και τα επίσημα εργαλεία της apple επιλέχθηκε η πλατφόρμα phonegap. Αρχικά μελετήθηκαν: πρώτον, οι βασικές έννοιες που διέπουν τους κβαντικούς υπολογιστές και δεύτερον, η χρήση και οι δυνατότητες των διάφορων προγραμματιστικών γλωσσών και εργαλείων. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η γραφική διεπαφή της εφαρμογής με το χρήστη και εν τέλει αναπτύχθηκε η βιβλιοθήκη η οποία εκτελεί τους κβαντικούς υπολογισμούς.
Description
Keywords
Κβαντικός εξομοιωτής
Citation