Ανάλυση και παρουσίαση σύγχρονων αλγορίθμων για την αποδοτική επίλυση του προβλήματος εύρεσης βέλτιστου ωρολογίου σχολικού προγράμματος.

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Φραγκούλης, Βασίλειος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης προγραμμάτων είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει αρκετά την επιστημονική κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Οι ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την ανάπτυξη αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων όπως ο προγραμματισμός βαρδιών σε νοσοκομεία, ο προγραμματισμός δρομολογίων, ενώ εφαρμογές υπάρχουν και στον εκπαιδευτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα ο προγραμματισμός εξεταστικών περιόδων και ο προγραμματισμός διαλέξεων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων έχουν μελετηθεί σε μεγάλη έκταση. Ένας τομέας ο οποίος προς το παρόν δεν έχει μελετηθεί σε αντίστοιχο βαθμό είναι αυτός της εύρεσης βέλτιστου ωρολογίου σχολικού προγράμματος. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο διότι οι έρευνες που διεξάγονται είναι συνήθως απομονωμένες η μία από την άλλη. Παράλληλα, δεν είναι ευρέως διαθέσιμα αρκετά διαφορετικά προβλήματα αυτού του είδους ώστε να υπάρχουν πολλές συγκριτικές μελέτες μεταξύ των μεθόδων επίλυσης. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μία προσπάθεια καταγραφής σύγχρονων μεθόδων επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος με σκοπό να διευκολύνει περαιτέρω την έρευνα σε αυτό τον τομέα.

Description

Keywords

Ωρολόγιο πρόγραμμα, Υπολογιστική νοημοσύνη

Citation