Νέες τεχνολογίες στην καλλιέργεια της ελιάς

Thumbnail Image
Date
2024-02-09
Authors
Πασχαλίδης, Σάββας
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα πτυχιακή διερευνά τις τεχνολογίες που με την ανάπτυξη της επιστήμης αναδύονται στην ελαιοκαλλιέργεια με σκοπό την βελτίωση των γεωργικών πρακτικών. Η εργασία ξεκινάει με την αναφορά σε γενικά στοιχεία στην καλλιέργεια της ελιάς εστιάζοντας στις συνθήκες ανάπτυξης της. Έπειτα γίνεται έρευνα νέες τεχνολογίες στην γεωργία και καινοτόμα εργαλεία για την διαχείριση της καλλιέργειας όπως η ευφυής γεωργία, η γεωργία ακριβείας, αισθητήρες και ανάλυση δεδομένων. Με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων οι αγρότες μπορούν να αξιολογούν την υγεία των καλλιεργειών, να εντοπίζουν ασθένειες και να βελτιστοποιήσουν τις αρδεύσεις, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική απόδοση και την αποδοτικότητα των πόρων. Επιπλέον ανάλυση γίνεται και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της ευφυής γεωργία όπως στο IoT, Machine learning και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Η πτυχιακή αναλύει το remote sensing ή τηλεπισκόπηση καθώς και τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται όπως δορυφόρους και UAVS με σκοπό να καταλήξει στις εφαρμογές των νέων αυτόν τεχνολογιών και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στον αγρό. Τελικά η πτυχιακή καταλήγει στην υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών στις καλλιέργειες της ελιάς και σε προγράμματα που ήδη εκσυγχρονίζουν την καλλιέργεια εξασφαλίζοντας την μακροζωία της στο γεωργικό τοπίο.
Description
Keywords
Καλλιέργεια ελιάς, Ευφυή γεωργία, Γεωργία ακριβείας, Tηλεπισκόπηση, Έξυπνοι αισθητήρες
Citation