Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων και φυσικών ραδιενεργών νουκλιδίων στα ιζήματα του στενού Ψυττάλειας-Κερατσινίου, Σαρωνικός Κόλπος

Thumbnail Image
Date
2007-06-29T05:09:45Z
Authors
Γκαραγκούνη, Αναστασία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να εκτιμήσει την περιβαλλοντική κατάσταση στο στενό Ψυττάλειας -Κερατσινίου,όπου ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός απέριπτε αστικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα του νομού Αττικής. Προσδιορίσθηκαν οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων του οργανικού άνθρακα, των φυσικών ραδιονουκλιδίων και του Cs-137. Έξι δειγματοληπτικές πυρηνοληψίες που εκτελέσθηκαν σε επιλεγμένα σημεία οδήγησαν στον καθορισμό του στρώματος της οργανικής λάσπης, ενώ διαπιστώθηκαν οι υψηλές συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων που περιέχονται σε αυτή. Οι τιμές της ειδικής ραδιενέργειας των φυσικών ραδιονουκλιδίων είναι αντίστοιχες με αυτές των φυσικών ιζημάτων ενώ αυτές του Cs-137 ήταν σχετικά υψηλές παρουσιάζοντας σαφείς κατανομές με το βάθος.
Description
Keywords
Βαρέα Μέταλλα, Φυσικά ραδιονουκλίδια, Θαλάσσια ιζήματα, Ψυττάλεια
Citation