Τεχνολογία διαλογικών πρακτόρων (chatbots) : πιλοτική υλοποίηση σε ιστότοπο δημόσιου φορέα

Thumbnail Image
Date
2022-02
Authors
Ρήγκου, Ελένη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός διαλογικού πράκτορα (chatbot) με τη χρήση της Online εφαρμογής Landbot (landbot.io) για τις ανάγκες μιας δημόσιας υπηρεσίας. Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε εάν το chatbot μπορεί να εξυπηρετήσει και σε ποιο βαθμό έναν συναλλασσόμενο της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών αναφορικά με τις αποζημιώσεις οδοιπορικών εξωτερικού σε αντικατάσταση των παραδοσιακώνκ και μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενων καναλιών εξυπηρέτησης και επικοινωνίας. Το ζητούμενο της διπλωματικής εργασίας είναι να δοκιμάσει, σε ένα περιορισμένο αλλά αρκετά δημοφιλές αντικείμμενο της υπηρεσίας, εάν η χρήση ενός chatbo θα μπορούσε να περιορίσει την ένταση εργασίας των στελεχών της υπηρεσίας και να εξυπηρετήσει πλήρως τις ανάγκες, σε λιγότερο χρόνο και εξίσου ικανοποιητικά και αποτελεσματικά. Εκτενώς παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο, μια σύντομη ιστορική αναδρομή των chatbot, περιγραφή των σεμιναρίων που χρησιμοποιήθηκαν για τη ζητούμενη υπηρεσία, ενσωμάτωση του chatbot στη καθημερινότητα του οργανισμού και χρήση του εργαλείου από τους συναλλασσόμενους, αξιολόγηση και συμπεράσματα.
Description
Keywords
Διαλογικός πράκτορας, Δημόσιος τομέας
Citation