Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πεδίο της φυσικής

Thumbnail Image
Date
2022-10-11
Authors
Μπαρούσης, Σταύρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας διεξάγονται η ανάλυση, η σχεδίαση, η υλοποίηση και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού Solar Dawn, το οποίο αποσκοπεί στην εκμάθηση βασικών γνώσεων και στοιχείων των πεδίων της βαρύτητας, της αλληλεπίδρασης των ουράνιων σωμάτων, καθώς και της δομής του ηλιακού συστήματος, σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε πρώτο βαθμό παρουσιάζεται το θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού, ενώ παράλληλα γίνεται επιλογή των εργαλείων και των τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για την επιτυχή ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Επιπλέον, πραγματοποιείται μία γενική αναφορά στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στη σχέση τους με την εκπαίδευση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται λεπτομερώς τα στάδια της ανάλυσης, της σχεδίασης και της υλοποίησης των μηχανισμών και των λειτουργιών της πλατφόρμας. Επιπροσθέτως, επιτελείται αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού χρησιμοποιώντας πολλαπλές μεθοδολογίες αξιολόγησης, των οποίων τα αποτελέσματα αναδίδονται διεξοδικά και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της υλοποίησης. Τέλος, μέσα από την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της πλατφόρμας παρατίθενται τα συμπεράσματα, καθώς και κάποιες μελλοντικές προεκτάσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.
Description
Keywords
Εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, Βιντεοπαιχνίδια, Βαρύτητα, Κίνηση ουράνιων σωμάτων, Θέση ουράνιων σωμάτων, Ηλιακό σύστημα, Σχεδίαση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Προγραμματισμός ηλεκτρονικών παιχνιδιών
Citation