Μελέτη κτιρίου βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πατρών

Thumbnail Image
Date
1976-02-07
Authors
Κακούρης, Γεώργιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στις 9 Οκτωβρίου 1975 ο τότε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Κωνσταντίνος Γούδας αναθέτει στον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Κολεγίου Αθηνών Γεωργιο Κακούρη την εκπόνηση μελέτης για την προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα της μελέτης του Graham MacKenzie του OECD και τον καθορισμό του λειτουργικού σκέλους του κτιρίου που είχε σχεδιάσει το Γραφείο Δοξιάδη (Doxiades Associates ή κατά τον MacKenzie "Master Architect") για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος το 1973 . Οι MacKenzie και Κακούρης έχουν συναντηθεί το 1971 σε επίσκεψη του πρώτου στην Ελλάδα. Ο Γ. Κακούρης (καθηγητής βιβλιοθηκονομίας της Χ.Ε.Ν. Αθηνών και μετέπειτα στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) καταθέτει τη μελέτη στις 7 Φεβρουαρίου 1976 στον Έφορο της Μιχαήλ Πελεκάνο ("Curator"), ο οποίος την προωθεί με θετική εισήγηση στον Πρύτανη Γούδα την 1η Μαρτίου 1976.
Description
Keywords
βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Πατρών, μελέτες, ανάπτυξη, ιστορικό αρχείο πανεπιστημίου
Citation