Σύγκριση των χαρακτηριστικών ομιλίας και κατάποσης σε ασθενείς με λαρυγγεκτομή : πιλοτικά δεδομένα με υποκειμενικά ερωτηματολόγια και αντικειμενικές μετρήσεις

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-23

Authors

Βαρελά, Ιωάννα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η θεραπεία του καρκίνου του λάρυγγα επηρεάζει καταλυτικά την διαδικασία της κατάποσης και την ομιλία, ειδικότερα μετά την ολική λαρυγγεκτομή με ή χωρίς επικουρικές θεραπείες (ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες). Το 62% των ασθενών λαμβάνουν θεραπεία για την διαχείριση προβλημάτων φωνής και/ή κατάποσης. Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή και σύγκριση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για τα δυσφαγικά σημεία στην κατάποση και τα ακουστικά χαρακτηριστικά της οισοφάγιας ομιλίας σε ελληνόφωνο πληθυσμό. Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 13 άτομα που έχουν υποβληθεί σε ολική λαρυγγεκτομή με ή χωρίς ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία. Χορηγήθηκαν στους ασθενείς 3 ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς σχετικά με την κατάποση (SOAL-GR, EAT-10-GR, SWAL-QOL-GR), 1 ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς για την ομιλία (VHI-GR). Έπειτα ολοκληρώθηκαν αντικειμενικές μετρήσεις με μια δοκιμασία ανίχνευσης κινδύνου εισρόφησης (Timed Water Test) και την πιλοτική χορήγηση ενός πρωτοκόλλου για την αξιολόγηση της οισοφάγιας ομιλίας με επτά δοκιμασίες. Αποτελέσματα: Η συσχέτιση των SOAL-GR και ΕΑΤ-10-GR ήταν στατιστικώς σημαντική, ενώ δεν βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του χρόνου ολοκλήρωσης του Timed Water Test και του SOAL-GR και του αριθμού των καταπόσεων του Timed Water Test και του SOAL- GR. Στα αποτελέσματα του SOAL-GR παρατηρήθηκε ότι η θετική απόκριση σε ένα σύμπτωμα δεν το καθιστά ενόχληση. Τα αποτελέσματα του SWAL-QOL επιβεβαιώνουν τα δυσφαγικά χαρακτηριστικά των ασθενών που περιγράφονται στα ερωτηματολόγια SOAL-GR, EAT-10. Η μέση διάρκεια αναπνευστικής ομάδας συμφωνεί με τιμές άλλων ερευνών για ασθενείς με καλό επίπεδο οισοφάγιας ομιλίας. Ο μέγιστος χρόνος φώνησης είναι σημαντικά περιορισμένος έναντι των φυσιολογικών ομιλητών. Η βασική συχνότητα F0 του φωνήματος /a/ των ανδρών είναι σημαντικά αυξημένη, ενώ των γυναικών παρουσιάζει μείωση. Η τιμή HNR (dB) παρουσιάζει μείωση, ενώ η τιμή Jitter local (%) και η τιμή Shimmer local (dB) είναι σημαντικά αυξημένες. Οι τιμές των διαμορφωτών F1, F2 των τονισμένων και άτονων φωνηέντων είναι ελάχιστα πιο υψηλές στις λέξεις έναντι των ψευδολέξεων. Σε σύγκριση με τις νόρμες οι τιμές των διαμορφωτών F1, F2 τόσο των λέξεων όσο και των ψευδολέξεων στα τονισμένα και άτονα φωνήεντα /a/, /e/, /i/ είναι σημαντικά υψηλότερες έναντι των φυσιολογικών ομιλητών. Συζήτηση:Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την παθολογία της φώνησης και τα προβλήματα στην λειτουργία της κατάποσης, τα οποία σε μεγάλο αριθμών ασθενών συνυπάρχουν. Ακόλουθα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η περαιτέρω διερεύνηση και η εφαρμογή αυτών των αξιολογητικών εργαλείων για την συλλογή δεδομένων, την ασφαλή διεξαγωγή συμπερασμάτων και την κλινική εφαρμογή αυτών λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ένας ασθενής με λαρυγγεκτομή.

Description

Keywords

Λαρυγγεκτομή, Δυσφαγία, Οισοφάγια ομιλία, Αντικειμενικές δοκιμασίες, Ακουστική ανάλυση

Citation