Μελέτη περιστατικού : χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας (μέθοδος PECS) σε παιδί προσχολικής ηλικίας στο φάσμα του αυτισμού

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-28

Authors

Καλαϊτζής, Χρήστος
Μαρκατσέλας, Ιωάννης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Ο αυτισμός αποτελεί για εμάς μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαγνωστική κατηγορία, λόγω των πολλών διαφορετικών εκδηλώσεων του σε παιδιά και ενήλικους, καθώς και των πολλών θεραπευτικών προγραμμάτων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπισή του. Τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν, κυρίως, υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικής διαπαιδαγώγησης έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμα και αποτελεσματικά, ειδικά όταν ξεκινούν από μικρή ηλικίας, ακόμα και σε βρέφη 12 – 18 μηνών. Τα προγράμματα αυτά είναι εξατομικευμένα, ανάλογα με τις δυσκολίες, τις οποίες παρουσιάζει κάθε παιδί, διατηρώντας, βέβαια, ορισμένες βασικές αρχές. Οι θεραπευτές παρατηρούν τις δυσκολίες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού, και επιλέγουν το θεραπευτικό πρόγραμμα, το οποίο κρίνουν ως πιο αποδοτικό για το εκάστοτε παιδί. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλά προγράμματα παρέμβασης για τον αυτισμό και θα αναπτύσσονται, ευελπιστούμε, ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Πλέον, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα και αναφορές για μελέτες περιστατικών, τα οποία είναι χρήσιμα και μπορούν να καθοδηγήσουν έναν θεραπευτή στην επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος για κάθε παιδί. Μεταξύ αυτών των προγραμμάτων, μια θέση κατέχουν και τα προγράμματα εναλλακτικής επικοινωνίας, τα οποία χρησιμοποιούνται και σε άλλες διαγνωστικές κατηγορίες, πέραν του αυτισμού. Αυτά τα προγράμματα υποκαθιστούν τον προφορικό λόγο, όταν αυτός απουσιάζει και χρησιμεύουν ως ένα εκφραστικό μέσο βασικών αναγκών, αλλά και ως ένα μέσο ενίσχυσης του προφορικού λόγου σε παιδιά με δυσκολίες. Στην παρούσα εργασία, θα αναφερθούμε στη μέθοδο PECS (Picture Exchange Communication System), η οποία είναι ένα μέσο ανταλλαγής εικόνων μεταξύ ενός παιδιού και των φροντιστών του. Αρχικά, θα κάνουμε μια περιγραφή αυτής της μεθόδου και, μετέπειτα, θα αναφερθούμε στην μελέτη ενός περιστατικού, το οποίο διαχειριστήκαμε κατά την πρακτική μας άσκηση, για ένα διάστημα 6 μηνών. Η μελέτη του περιστατικού θα αφορά γενικά την πορεία και την εξέλιξη του παιδιού κατά την χρήση της μεθόδου PECS, και όχι μόνο κατά τους 6 μήνες, που υπήρξαμε θεραπευτές του.

Description

Keywords

Αυτισμός, Προσχολική ηλικία, Θεραπευτικές παρεμβάσεις

Citation